”Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök.” - olvassuk Mózes első könyvében a 9. fejezet 13. versében Isten kijelentését. Az özönvíz után, a megmenekülést megköszönve Noé hálaáldozatot mutatott be az Úrnak, Isten pedig ígéretet tett, hogy többé nem törli el özönvízzel a földön élőket. Szivárványt helyezett az égre a szövetség jeleként. Ez a csodás égi jelenség a 7 ragyogó színével ma is erre a szövetségre, és az Úr végtelen nagy szeretetére emlékeztet bennünket.

       Noé történetével ismerkedtek a szőnyisek szeptember második tanítási napján. Az úgynevezett csendesnap alkalmat adott rá, hogy a történetet mindenki megismerje részleteiben is. Játékok, felolvasás, dramatiztálás, kézműveskedés, a bibliai idézet megtanulása, egyéni és közös alkotások tették ezt lehetővé mindhárom tagiskolában. A napkezdő áhítaton való elcsendesedés, imádság és közös éneklés felidézte a már mögöttünk álló évek, és még ránk váró tanév mindennapos szép szokását: Isten igéjével, az Ő szavával kezdjük együtt a munkát az iskolában minden nap.