December 16-17-én, két napon át tartó rendezvénysorozattal emlékeztünk Szőnyi Benjáminra, iskolánk névadójára, akinek december 10-én volt születésének 300. évfordulója. Szőnyi Benjámin a 18. század legjelentősebb vásárhelyi személyisége volt, több mint négy évtizeden keresztül vezette a helyi református gyülekezetet és esperesként a régió kálvinistáit. Költőként nemcsak zsoltáros, imádságos könyveket szerzett ‑ legnépszerűbb műve a Szentek Hegedűje mintegy húsz kiadást élt meg ‑, hanem álnéven, az 1750-es években írt városvédő verse az első lírai bemutatása Hódmezővásárhelynek. E kéziratban terjesztett írása segített lecsillapítani Mária Terézia haragját, aki egy akkori felkelés miatt a város elpusztítását is fontolóra vette. Így Szőnyit a város megmentőjeként is tisztelhetjük.

  • December 16-án 10:00-14:00 óra között ünnepi konferencia keretében emlékeztünk Szőnyi Benjáminra.

-Simon Ferenc: Szőnyi Benjámin kora és a vásárhelyi református gimnázium könyvtára

-Dr. HegyiÁdám: Szőnyi Benjámin rebellis fia, Szőnyi Pál

-Dr. Imre Mihály: Sion panasza-egy vers, több szerző

-Dr. Ötvös Péter: Rajongás és fegyelem nyelvi artikulációi Szőnyi Benjáminnál

-Dr. Fajt Anita: Szőnyi Benjámin énekeinek misztikus, pietista elemei

-Dr. Fekete Csaba: Szőnyi Benjámin és a református énekeskönyv a XVIII. században

  • 16 órakor  gyerekek, tanárok, szülők és nagyszülők gyülekeztek az iskola udvarán, ahonnan lampionokkal a kézben, közel 500 ember sétált zsoltárokat énekelve az Ótemplomba, ahol "Hűségem és tudásom" című műsorral emlékeztünk Szőnyi Benjáminra. A templomban id. Bán Béla, nyugalmazott lelkipásztor köszöntötte a híveket, felhívta a gyerekek figyelmét arra, hogy "szőnyisnek" lenni megtiszteltetés, és hogy a református lelkipásztor Hódmezővásárhely megmentője. Kitért arra is, hogy vigyáznunk kell a beszéddel, mit mondunk, mert nagy sérelmeket okozhatunk a meggondolatlan, indulatos és trágár kifejezések használatával, a beszéd örömünk kifejezésére szolgáljon.

  • A megemlékezés után az iskolában 500 szeletes torta várta az egybegyűlteket, ami a református Ótemplomot formálta. Az asztali áldást id. Bán Béla, nyugalmazott lelkész vezetésével énekelte az iskola gyülekezete. Kicsik és nagyok örömmel fogyasztották el a finom süteményt.

 

  • December 17-én 9:30 órai kezdettel ünnepi istentisztelet vette kezdetét, amelyen Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke és Juhász András, a Csongrádi Református Egyházmegye esperese működött közre. Köszöntőt mondott Hegedűs Zoltán alpolgármester, iskolánk diákjai pedig énekeltek. Ezt követően felavatták azt a sírkövet, melyet 2017-ben állítottak a lelkész tiszteletére.
    Bár az Ótemplom falán immár több mint száz éve hirdeti emléktábla, hogy Szőnyi Benjámin szeretett temploma tövében nyugszik, sírja ezidáig jelöletlen volt.

  

A sírkövön az a két idézet olvasható, amelyek elhangzottak Szőnyi Benjámin temetésén.