Hírarchivum (2017)

December 24-én 11 órakor együtt ünnepelte az iskolai gyülekezet Jézus születésének csodáját. Az ünnepi műsort a negyedik osztályosok állították össze: egy fiú nem hisz a karácsonyi csodában, de álmában elrepül Betlehembe, ahol részese lesz Jézus világra jöttének; meglátja, hogy a pásztorok és a napkeleti bölcsek hogyan borulnak le a Megváltó előtt. Ezután megtisztul a szíve és Ő is hisz.

A műsorban felcsendült a Bűvös éj, és a Szent ünnep című dal, fuvolán, hegedűn játszottak a gyerekek. A műsor egy rövid részletét láthatják ezen a felvételen.

December 16-17-én, két napon át tartó rendezvénysorozattal emlékeztünk Szőnyi Benjáminra, iskolánk névadójára, akinek december 10-én volt születésének 300. évfordulója. Szőnyi Benjámin a 18. század legjelentősebb vásárhelyi személyisége volt, több mint négy évtizeden keresztül vezette a helyi református gyülekezetet és esperesként a régió kálvinistáit. Költőként nemcsak zsoltáros, imádságos könyveket szerzett ‑ legnépszerűbb műve a Szentek Hegedűje mintegy húsz kiadást élt meg ‑, hanem álnéven, az 1750-es években írt városvédő verse az első lírai bemutatása Hódmezővásárhelynek. E kéziratban terjesztett írása segített lecsillapítani Mária Terézia haragját, aki egy akkori felkelés miatt a város elpusztítását is fontolóra vette. Így Szőnyit a város megmentőjeként is tisztelhetjük.

  • December 16-án 10:00-14:00 óra között ünnepi konferencia keretében emlékeztünk Szőnyi Benjáminra.

-Simon Ferenc: Szőnyi Benjámin kora és a vásárhelyi református gimnázium könyvtára

-Dr. HegyiÁdám: Szőnyi Benjámin rebellis fia, Szőnyi Pál

-Dr. Imre Mihály: Sion panasza-egy vers, több szerző

-Dr. Ötvös Péter: Rajongás és fegyelem nyelvi artikulációi Szőnyi Benjáminnál

-Dr. Fajt Anita: Szőnyi Benjámin énekeinek misztikus, pietista elemei

-Dr. Fekete Csaba: Szőnyi Benjámin és a református énekeskönyv a XVIII. században

  • 16 órakor  gyerekek, tanárok, szülők és nagyszülők gyülekeztek az iskola udvarán, ahonnan lampionokkal a kézben, közel 500 ember sétált zsoltárokat énekelve az Ótemplomba, ahol "Hűségem és tudásom" című műsorral emlékeztünk Szőnyi Benjáminra. A templomban id. Bán Béla, nyugalmazott lelkipásztor köszöntötte a híveket, felhívta a gyerekek figyelmét arra, hogy "szőnyisnek" lenni megtiszteltetés, és hogy a református lelkipásztor Hódmezővásárhely megmentője. Kitért arra is, hogy vigyáznunk kell a beszéddel, mit mondunk, mert nagy sérelmeket okozhatunk a meggondolatlan, indulatos és trágár kifejezések használatával, a beszéd örömünk kifejezésére szolgáljon.

  • A megemlékezés után az iskolában 500 szeletes torta várta az egybegyűlteket, ami a református Ótemplomot formálta. Az asztali áldást id. Bán Béla, nyugalmazott lelkész vezetésével énekelte az iskola gyülekezete. Kicsik és nagyok örömmel fogyasztották el a finom süteményt.

 

  • December 17-én 9:30 órai kezdettel ünnepi istentisztelet vette kezdetét, amelyen Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke és Juhász András, a Csongrádi Református Egyházmegye esperese működött közre. Köszöntőt mondott Hegedűs Zoltán alpolgármester, iskolánk diákjai pedig énekeltek. Ezt követően felavatták azt a sírkövet, melyet 2017-ben állítottak a lelkész tiszteletére.
    Bár az Ótemplom falán immár több mint száz éve hirdeti emléktábla, hogy Szőnyi Benjámin szeretett temploma tövében nyugszik, sírja ezidáig jelöletlen volt.

  

A sírkövön az a két idézet olvasható, amelyek elhangzottak Szőnyi Benjámin temetésén.
 

 

December 7-én a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ előtti téren gyújtotta meg

a város adventi koszorúján a harmadik gyertyát iskolánk negyedikes tanulóival 

Bán Csaba református lelkész és Benkő Zsolt települési képviselő.


December 14-én rendezte meg a Klauzál Gábor Általános Iskola

az Aranytoll Szépíró versenyt.

Joó Bíborka Ella, 4/a. osztályos tanuló Különdíjban részesült.

GRATULÁLUNK!

Iskolánk névadója 1717. december 10-én született Alsónémediben. Tanulmányait Monoron, Tasson, Kecskeméten és 1730-tól a debreceni kollégiumban végezte. 1742-ben Hódmezővásárhelyen papnak választották. 1743 szeptembertől két évig az odera-frankfurti, majd a leideni, végül az utrechti egyetemen hallgatott teológiát. 1745 szeptemberben érkezett vissza Hódmezővásárhelyre, ahol azután ötven éven át volt lelkész. A békési egyházmegyének 1774-ben esperese lett. 1794. szeptember 17-én hunyt el Hódmezővásárhelyen. Rá emlékezünk a december 15-17. között tartandó ünnepségsorozattal.

Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk!

November 24-én a Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola által megrendezett

22. Országos Református Zsoltáréneklő Versenyen

tanítványaink ismét szépen szerepeltek.

Mikula Renáta       Forrai Flóra, Gulyás András       Ambrus Adél

    arany minősítés                       arany minősítés                  ezüst minősítés

GRATULÁLUNK!


November 23-án rendezték a Szent József Katolikus Iskolában a

Kistérségi mesemondó versenyt.

Bacsa Dorka Éva II., Debreczeni-Beretzk Gellért V. helyezést szerzett.

Bacsa Dorka Éva (4/a. osztályos tanuló) így továbbjutott a megyei versenyre.

 

GRATULÁLUNK!
December 5-én 18 órakor

az Ótemplomban tartja karácsonyi orgonahangversenyét

Rákász Gergely.
Jegyek a lelkészi hivatalban

2200,-/3000,- Ft áron vásárolhatók.

 

 

Oldalak