Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – A Hódmezővásárhelyi Református Egyházközség Intézményeiben.

Az elnyert pályázati összeg: 40 000 000 Ft.

    feladatellátási hely: Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola - 13 253 120 Ft
    feladatellátási hely: Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium: 21 880 200 Ft
    feladatellátási hely: Hódmezővásárhely - Ótemplomi Református Egyházközség: 4 866 680 Ft

Kedvezményezett neve, elérhetősége:

Hódmezővásárhely - Ótemplomi Református Egyházközség
6800 Hódmezővásárhely
Zrínyi utca 5.

A pályázat időtartama:
2009. 09. 01 - 2010. 08. 31.
Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:
Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóság
1055 Budapest
Bihari János utca 5.

Jó gyakorlatok:
Arts and Crafts (Technika tantárgy tanítása angol nyelven)
Hangolda (Furulyaoktatás az alsó tagozaton)
Sulivaro (Óvoda - iskola átmenetet segítő program)

Innovációk:
"Kutyaságok" (Szövegértést, szövegfeldolgozást fejlesztő témahét)
Kincsvadászat (Hódmezővásárhely népi kultúrája - háromhetet meghaladó projekt)
Matematikai kompetencia fejlesztése műveltségi területek tükrében
Antiszoci? (Szociális kompetenciák fejlesztésének lehetőségei különböző műveltségterületeken a kompetenciaalapú programcsomagok moduljai segítségével)