Soli Deo Gloria-Egyedül Istené a dicsőség


Október 27-én, áhítati keretben

emlékeztünk meg az Ótemplomban


az 1517. évi eseményekre,

Luther Mártonra,

Kávin Jánosra,

a reformáció 500. évfordulójára.


Az ünnepi megemlékezésben részt vettek

iskolánk 7. osztályos tanulói és énekkara.