ÁHÍTAT

2020. június 15.

Áldás, békesség!

Kezdőének: 338. d. Lelki próbáimban

https://www.youtube.com/watch?v=6Knmhqum5io&list=PLxdmQbNLQQ4KLkVGIbC9XA0DeAvusw10R&index=19

Ima: Jó Istenem…

Ige: 1.Péter 1,5.

Kedves gyerekek!

Nemcsak hajósaink, mi is utunk végére értünk. Véget ért a tanév, ez az utolsó napunk. Ha a múlt héten megnéztétek a térképen a hajósok útvonalát, felidézhettétek a sok kalandot, melyben részük volt. Ki merné állítani közületek, hogy színtelen, unalmas a HIT ÚTJA? Vagy azt, hogy a hit útját járók egyformává szürkülnek: Gondoljatok Isten virágoskertjére, az ezerféle színű és formájú virágra!

Az Úr Jézus szigeteiről eddig magunkkal vittük a hűséget, a türelmet, a bizalmat, a mértékletességet, a békességet, a megbocsátást, az örömöt, a hálát és a szeretetet. Az ördög szigeteitől pedig megtanultunk őrizkedni.

Volt olyan hely, ahol a utazóink nagyon sok időt töltöttek el, volt, ahol kevesebbet –voltak olyan szigetek, ahol ki sem kötöttek. A Káromlás szigetét sikerült messze elkerülniük, de bedőltek a tolvajoknak az Elorzók szigetén, ahol ellopták az álmaikat, megdézsmálták a gondolataikat, és végül elkötötték a hajójukat is, de a szívüket nem sikerült elorozniuk. Kapitányuk csodálatos módon mindent visszaszerzett nekik és így tovább mehettek. Az Álnokság szigetén is majdnem bajba kerültek, éjjel kellett elszökniük a szigetről.

Ezzel szemben sokat tanultak és sok örömben volt részük a Szelídség, Jóság, Könyörületesség és Szívesség szigetein.

Kedves nyolcadikosok!

Ti is megtapasztalhattátok a Szőnyiben töltött idő alatt, hogy milyen kikötni Jézus egy-egy szigetén. Igyekeztünk szeretettel, gondoskodással körülvenni benneteket. De most kiléptek iskolánk kapuján, és szembesülni fogtok az Ördög munkájával is. Mostantól elő kell vennetek a megigazulás páncélját, a  hit pajzsát, az üdvösség sisakját és a Lélek kardját, amely Isten beszéde. Ha ezeket a lelki fegyvereket hívjátok segítségül, akkor meg tudtok állni az ördög mesterkedéseivel szemben. (Efezus 6,11-17.)

Azt kívánom nektek, hogy a rátok váró úton rendelje mellétek az Úr az ő szentjeit, adjon Igét útmutatásul és erőtökhöz illő célokat.

 


Hosszú még az utunk,

előbbre úgy jutunk, hogy szigetet

sziget után hagyva

elkerüljük a gonoszt,

és magunkkal visszük a JÓT,

az örök útravalót.

Isten őrzött eddig

és őriz ezután,

ha továbbhajózunk

a hit útján.

Elfáradtál? Elég volt már?

Jézus maga visz be

a mennyei kikötőbe.


Imádság: Mi Atyánk

https://www.youtube.com/watch?v=oUI29RTuxNg

Záróének: 462. d.

https://www.youtube.com/watch?v=LcsoVHE956A&list=PLxdmQbNLQQ4KLkVGIbC9XA0DeAvusw10R&index=51

Vidám, tartalmas vakációt kívánok! Áldást és békességet!


2020. június 11.

„Ne félj, mert én veled vagyok…” (Ézsaiás 41:10)

A „Ne félj!”, „Ne féljetek!” felszólítás százszámra fordul elő a Bibliában Mózes első könyvétől kezdve a Jelenésekig. Miért van ez így? Azért, mert Isten tudja, hogy az ember tapasztalatainak hatalmas része lehet a félelem, és tudja, hogy milyen könnyen és gyorsan veszítjük el nyugalmunkat és telünk meg félelemmel.

Michael Ignatieff író szerint: „A félelem nélküli élet nem azt jelenti, hogy sohasem félünk. Időnként jól tesszük, ha félünk. A félelem jó tanítómester. Az viszont nem jó, ha félelemben élünk, ha engedjük, hogy a félelem diktálja döntéseinket, meghatározza, hogy kik vagyunk. A félelem nélküli élet azt jelenti, hogy szembeszállunk a félelemmel, felmérjük, és nem hagyjuk, hogy formálja és meghatározza életünket.”

Ne hagyd, hogy a félelem lerombolja azt, amit Isten érted tett! Ne hagyd, hogy a félelem korlátozzon abban a szabadságban, amelyet Krisztus szerzett neked! Jó hírt mondok: ha Krisztusban élsz, a félelem sohasem tudja majd igazán megvetni a lábát életedben. Tudjuk, hogy olyan Atyánk van, aki mindig törődik velünk, és ezzel a tudattal fejti le Isten a félelem karmainak szorítását az emberi lélekről.

 

2020. június 10.

„Szolgám vagy! Kiválasztottalak…” (Ézsaiás 41:9)

Egy felnőtt elefánt súlya elérheti akár az öt tonnát is. Hogyan érték el vajon a régi időkben a cirkuszi idomárok, hogy a hatalmas állatok ne szökjenek meg? A válasz talán kicsit keményen hangzik, de így igaz: a kiselefántokat odakötözték egy póznához, amely jó mélyen rögzítve volt a földbe, és mivel a kiselefánt nem volt még elég erős, nem tudta elmozdítani vagy eltörni az oszlopot. Egy idő után fel is adta a próbálkozást. Az elefánt egyre idősebb és egyre erősebb lett, de – ahogy a mondás is tartja – az elefántok sosem felejtenek, így továbbra is azt hitte, hogy ha oda van kötve egy póznához, akkor nem tud elszabadulni.

Az emberek sem sokban különböznek. Amiket fiatal korunkban megtanultunk, később is megkötözhetnek és visszatarthatnak minket. Sokunknak mondták, hogy soha nem visszük majd semmire, hogy nincs bennünk elég tehetség, hogy bejussunk az egyetemre, vagy, hogy elérjük az álmainkat. Így aztán soha nem is próbáljuk meg igazán. Vagy fokozatosan meggyőztük magunkat arról, hogy nem érdemeljük meg senki idejét vagy szeretetét. De le lehet győzni ezt a megkötözöttséget! Higgy Istenben! Bízz benne! Ő azt mondja: „Szolgám vagy! Kiválasztottalak… Ne félj, mert én veled vagyok… Megerősítlek, meg is segítlek…” (Ézsaiás 41:9-10).

 

2020. június 9.
https://www.youtube.com/watch?v=LJGV_kmzgEk


2020. június 8.

Áldás, békesség!

Kezdőének: Az Úr csodásan működik

https://www.youtube.com/watch?v=iiHAblDn_Zk

Ima: Jó Istenem…

Kedves gyerekek!

Hajósaink hosszú útjuk végéhez közelednek. Számtalan szigetet bejártak, tapasztaltak jót és rosszat, találkoztak szeretettel  és gyűlölettel egyaránt. Az elmúlt hónapokban mi mindannyian ugyanezzel találkoztunk, kaptunk egymástól szeretetet, örömöt és békességet, de bizony olykor volt irigység, képmutatás és gyűlölet is. Emlékeztek még a hosszú hajóút állomásaira? Nézzétek csak:

https://szonyibenjamin-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bacsane_krisztina_szonyibenjamin_hu/EbzOWxNgWWFHruFV0qZ637cBSHrw_UG4j5pzpCqmm_Jb3A?e=esGu9Z

 Vajon az aranymondásokra emlékeztek-e még, melyeket Bernát mondott mindig társainak?

„Én, az Úr vagyok a te Istened, azon az úton vezetlek, amelyen járnod kell.” (Ézsaiás48,17.)

 „Féljétek az Urat, és szolgáljatok neki hűséggel…” (Józsué 24,14.)

 „Vigyázz, hogy nyelved ne szóljon rosszat!” (Zsoltárok 34,14.)

„Szeretett testvérem, ne a rosszat kövesd, hanem a jót.” (3. János 11.)

 „Hat bajból megszabadít, hetedszer sem ér veszedelem.” (Jób5, 19.)

„Nem állhatnak meg szemed előtt a dicsekvők.” (Zsoltárok 5,6.)

  „Legyetek tehát mértékletesek és józanok…” (1.Péter 4,7.)

 „És hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak téged…”

(Zsoltárok 50,15.)

 Bernát legkedvesebb Igéje pedig így szólt:

„És teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel…”
                                                                                                       (Kolossé 1,10.)

A Ti Bibliátokban könyvjelző a számotokra kedves Igénél vagy történetnél? Vagy nektek is a szívetekbe van már vésve, mint Bernátnak? Bárhogy legyen is, legyetek hálásak, hogy a mögöttünk lévő időkben az Úr veletek volt; és kérjétek az Atyát, hogy a rátok váró hosszú úton is az Ő áldása kísérje lépteiteket.

Imádság: Mi Atyánk

https://www.youtube.com/watch?v=oUI29RTuxNg

Záróének: Lelkem drága Jézusa, hozzád hajt a félelem (300.d.)

https://www.youtube.com/watch?v=9LsJDg9pr8Q&list=PLxdmQbNLQQ4KLkVGIbC9XA0DeAvusw10R&index=15

1.      Lelkem drága Jézusa, Hozzád hajt a félelem,

Míg üvölt a habtusa, S nő a vész a tengeren,

Rejts el, rejts el, itt ne hagyj, Míg eláll a fergeteg;

Biztonságos révet adj, S majd fogadd el lelkemet.

2.      Nincs nekem más enyhelyem, Szívem Téged hív s keres,

Ó, maradj itt, Mesterem, Őrizz, adj erőt, szeress!

Véled állom a vihart, Hit s erő Te vagy, Te Szent,

Szárnyad árnyával takard Fejemet, a védtelent.

3.      Csak Te kellesz, én Uram, Benned mindent meglelek;

Támogasd, ki elzuhan, Gyógyítsd meg, ki vak s beteg.

Szent szavadra hallgatok, Tévedés az én bajom,

Én hamisság s bűn vagyok, Te igazság s irgalom.

4.      Kegyelem vagy, égi jó, Mely minden bűnt eltörül,

Hagyd, hogy gyógyító folyó Tisztogasson meg belül.

Élet-kút vagy, lüktetés, Vízmerítni drága hely,

Ó, buzogj fel bennem és Öröklét felé emelj.

Wesley K., 1705-1788 (F.: Áprily Lajos)                                    

Derűs, szép napot kívánok! Áldást és békességet!


2020. május 29.

Áldás, békesség!
Kegyelem néktek és békesség, Istentől, a mi Atyánktól, és az Ő egyszülött Fiától, az Úr Jézus Krisztustól! Ámen

https://www.youtube.com/watch?v=3jnDeCQn0Vo&list=PLtvWLaRg0LT9GbsoWSsV4sfEB3OnzuFiO&index=2

2020. június 4.

https://www.youtube.com/watch?v=B9RobfKg67c

 

2020. június 3.

Kegyelem nékünk és Békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Új Jézus Krisztustól. Ámen!

Kedves gyülekezet!

Szívünkben elcsendesedve, mondjuk el a reggeli imádságunkat.

Isten igéjét ma reggel Ézsaiás próféta könyvéből hirdetem nektek, mely így szól a mai napon:

“Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen, és hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének!”

Ez a rövid, ám igen tartalmas igeszakasz után én magam is arra törekszem, hogy rövid, de tartalmas üzenetet közvetítsek Neked! Fontos tudni, hogy amikor Ézsaiás hirdeti ezt az igét, a nép fogságban van és nekik mondja ezeket a híreket.

Az én üzenetem az, hogy Te egy szerencsés ember vagy! Nagyon szerencsés. Te megtapasztalhatod az Istennek azt a kegyelmét, amelyről Isten saját választott népe is csak jövendölést hallhat. Nekünk jár az az ajándék, hogy Jézus eljövetele megtörtént és az ittlétét minden nap megtapaszatlahatjuk. Ne felejtsd el ezt a kegyelmet, olyankor amikor te is fogságba kerülsz. Bármilyen fogság érhet téged is. A házba való bezártság, a tanulás fogsága, a magány, a szomorúság, vagy a félelem csapdája. Ne féj egyiktől se, mert Te már tudod, hogy gyermek született nekünk...

Ámen!


2020. június 2.
https://youtu.be/rpgHRHruGRM


2020. május 29.

Áldás, békesség!
Kegyelem néktek és békesség, Istentől, a mi Atyánktól, és az Ő egyszülött Fiától, az Úr Jézus Krisztustól! Ámen
https://www.youtube.com/watch?v=Jt6ECKuYlUA2020. május 28.

 

 

2020. május 27.

Kegyelem nékünk és bekesség, Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krésztustól. Ámen!

Kedves gyülekezet!

Közös imádságunk ma így hangozzon:

Jó Istenem felébredtem,

Te őrködtél én felettem.

Köszönöm, hogy megtartottál,

ez új napra virrasztottál. Ámen.

Isten ígéjét ma reggel Az első korinthusi levélből hirdetem nektek. Aa 16. fejezet verseiből. Így szól hozzánk Isten igéje:

 

13 Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erõsek!

14 Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!

15 Intelek pedig titeket, atyámfiai, [hiszen] tudjátok, hogy Stefanásnak háznépe Akhája zsengéje, és õk a szenteknek való szolgálatra adták magukat.

16 Hogy ti is engedelmeskedjetek az ilyeneknek, és mindenkinek, a ki velök szolgál és fárad.

 
 

Eddig Isten írott igéje.

Úgy néz ki egyre könnyebb a helyzetünk. Kitartottunk! Kitartottak a gyerekek akik tudták, hogy nincs ott most a tanár figyelő tekintete és mégis megküzdöttek a feladattal. Kitartottak a szülők. Akik a mindennapi terhek mellett még a tanítást is a magukra kellett, hogy vegyék. Kitartottak a tanárok, akik igyekeztek az új helyzetet maguk köré emelni. Kitartottak akik imádságban hordoztak bennünket és úgy néz ki az Isten kegyelme most is átjárhatott bennünket. Ám a küzdelemnek nincs vége. Csak könnyebb. Nem szabad még lankadnunk. Se figyelembe, se tanulásba, se buzgó imádságba. Innen könnyen visszaeshetünk a nehézségek gödrébe. Ám amíg az Istenhez való elkötelezettségünk nem lankad, lesz aki vigyáz ránk.Vigyázzatok tehát! Álljatok meg a hitben! Ámen.

Imádkozzunk az Úrtól tanul imádságunkkal.

Áldás, Békesség!


2020. május 26.

Imádkozzunk:

Jó Istenem, felébredtem, Te őrködtél énfelettem.

Köszönöm, hogy megtartottál, ez új napra virrasztottál! Ámen

Atyánk, add ránk áldásodat, hogy jól töltsük el napodat,

hogy ne legyünk itt hiába, e szent célú bezártságba!

Áldd meg a mi leckéinket, hogy növeljük a hitünket,

nemesítsük a mi szívünket, és tiszteljük Teremtőnket!

Atyánk, add ránk e kegyelmet, adj szorgalmat és figyelmet! Ámen

 

Isten Igéje így szól Pál apostol korinthusi gyülekezethez írt első leveléből, a 10. fejezet 13. versszakából:

Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni; sőt a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy el bírjátok azt viselni.

 

Üzenet: Igen, kellenek a megpróbáltatások, hogy megerősödjünk azok által. Sokszor reménytelennek tűnik a helyzetünk, de az Úr tudja, hogy mikor kell közbelépnie és megmutatnia a kimenekülő és győztes utat. Ha Isten vezetése alatt vagyunk, akkor tudjuk, hogy életünk biztonságban van. Ekkor számunkra is igaz, amit olvashatunk Dávid 112. zsoltárában, az 1-10. versszakban:

Dicsérjétek az Urat! Boldog ember az, aki az Urat féli, sok örömöt talál parancsolataiban.

Utódja hős lesz a földön, a becsületesek nemzedéke áldott lesz.

Vagyon és gazdagság lesz házában, igazsága örökre megmarad.

Világosság ragyog a sötétben is a becsületesekre attól, aki kegyelmes, irgalmas és igaz.

A jó ember könyörületes, és kölcsönt ad, ügyeit törvényesen intézi.

Nem is fog meginogni sohasem, örökre emlékezetes lesz az igaz.

Nem fél a rossz hírtől, erős a szíve, bízik az Úrban.

Rendületlen a szíve, nem fél, végül megvetéssel néz ellenségeire.

Bőven adakozik a szegényeknek, igazsága örökre megmarad, hatalma dicsőségesen emelkedik.

Látja ezt a bűnös, és bosszankodik, fogát csikorgatja, és emészti magát. A bűnösök kívánsága semmibe vész.

 

Énekeljünk! 105. zsoltár: Adjatok hálát az Istennek…

https://www.youtube.com/watch?v=sGHS4HuBN5Y


2020. május 25.

Áldás, békesség!

Ima: Jó Istenem, felébredtem…

Kezdőének: Jó az Úr

https://www.youtube.com/watch?v=dE6_1_MAUDg&list=PLxdmQbNLQQ4KLkVGIbC9XA0DeAvusw10R&index=63

Ige: Kolossé 1,10.

Lágy szél borzolta a vizet, duzzasztgatta a vitorlákat, amikor  hajó orra lassú félfordulatot vett és elindult a másik irányba. Bernát csodálkozva figyelt, de nem nyúlt a kormánykerékhez.

Üde, jó illatokat sodort feléjük a légáramlat miközben szívük megtelt örömteli várakozással.

A sziget, melyet megpillantottak a távolban, elérhetetlen rózsaszínű felhőként lebegett a vízen. Ahogy közeledtek, sorra bukkantak elő a zöld, piros, sárga és lila színek. Még közelebb érve egyenletes, végtelen zsongás andalította el hajósainkat. Szelíden siklottak be a kikötőbe, és álltak be a többi hajó közé.

Virágzó és gyümölcsöző bokrok és fák köszöntötték őket bókolva koronájukkal. A virágos ágak között ezerszámra zümmögtek a méhecskék, ügyelve, hogy egyetlenegy virág se maradjon ki a porzásból. Láttak olyan fát is, melyen egyszerre nyílt virág és termett a gyümölcs, és olyat is, melynek termésétől roskadozó ágait feltámasztották, hogy le ne törjenek.

A gyönyörűségtől egymást bökdösve és ugrándozva haladtak a sziget belseje felé.

-         

Pszt! – szólt ekkor Balambér, ugyanis messziről halk ének áradt feléjük:

 

 

Az ismerős dallamra feldobbant a szívük, elindultak az ének irányába. Egy tisztás nyílt ki előttük, ahol létrákon szedték az emberek a gyümölcsöt, a kisebb gyerekek pedig a fűből keresgélték össze a lepottyant termést. Sok kosár már púpozva várt az elszállításra.

-          Milyen sziget ez? – kíváncsiskodott Benjámin, miután szeretettel üdvözölték egymást.

-          A beteljesedett imák gyümölcsöskertje – válaszolták kórusban a gyerekek.

-          A reménység virágait Isten Szent Lelke érleli gyümölccsé – folytatta egy göndör hajú kislány.

-          A lélek gyümölcsei pedig: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Ha kérjük, a mi szívünkben is megteremnek!

 

Bernátnak ezúttal nem volt szüksége a Bibliájára, mert élénken élt emlékezetében Isten Igéje:

„És teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel…”

(Kolossé 1,10.)

 

Imádság: Mi Atyánk…

 

Záróének: Igazi gyümölcs

https://www.youtube.com/watch?v=IR0WQiOyyJI

 

Derűs hetet, jó tanulást kívánok!

 

Áldás, békesség!

 

2020. május 22.
Áldás, békesség!

Kegyelem néktek és békesség, Istentől, a mi Atyánktól, és az Ő egyszülött Fiától, az Úr Jézus Krisztustól! Ámen

Énekeljük a 299. dicséretünket!
https://www.youtube.com/watch?v=ZuCmIm9SBGs
Imádkozzunk!
Jó Istenem, felébredtem, Te őrködtél énfelettem.
Köszönöm, hogy megtartottál, ez új napra virrasztottál. Ámen.
Atyánk add ránk áldásodat, hogy jól töltsük el napodat,
hogy ne legyünk itt hiába, e szent célú bezártságba!
Áldd meg a mi leckéinket, hogy növeljük a hitünket,
nemesítsük a mi szívünket, és tiszteljük Teremtőnket!
Atyánk add ránk e kegyelmet, adj szorgalmat és figyelmet! Ámen
Ézsaiás könyve 49. fejezet válogatott versei

„Ezt mondta nekem: Szolgám vagy, Izráel, rajtad mutatom meg dicsőségemet! Én azonban ezt mondtam: Hasztalan fáradoztam, semmiért, hiába pazaroltam erőmet. De az Úrnál van az én ügyem, és munkám jutalma Istenemnél.

Ezt mondja az ÚR: A kegyelem idején meghallgatlak, a szabadulás napján megsegítlek. Megőrizlek és megajándékozom általad szövetségemmel népemet, hogy te állítsd helyre az országot, és oszd szét az elpusztult örökséget.

Íme, tenyerembe véstelek be, szüntelen előttem vannak falaid.
Fiaid hozzád sietnek, pusztítóid és rombolóid pedig kivonulnak belőled.”


https://www.youtube.com/watch?v=N0aJ1Xwm33E

Imádkozzunk!

Urunk, csak Rád bízva akarjuk élni a napjainkat,
csak Rád bízva tudhatjuk biztonságban magunkat és a hozzánk tartozókat!Sokszor gondoltuk az életünkben,
hogy van annyi józan eszünk, hogy urai legyünk a helyzetünknek.
Kijelöltnek láttuk gyakran,
kik azok az emberek mellettünk, akikre számíthatunk,

és akik számíthatnak ránk.
Most voltak és vannak idők,
hogy elbizonytalanodunk hamis bizonyosságainkban.

Tanuljuk Tőled naponta, milyen kérészéletű földi reménységünk.
Tanítsd meg nekünk,
hogy gyengeségünk idején is tudunk erősek lenni,
ha megértjük, hogy erőnk forrása Te magad vagy,
aki teremtettél és bölcsen igazgatsz mindeneket.
Sokszor magunktól arra se lennénk képesek,

hogy a kocsin maradjunk, nemhogy győzedelmesen vívjunk.
De ahogyan markunkban vannak tenyerünk vonalai,

úgy tartod az életünket védelmet adó kezeid között.
Vedd a mi ügyünket elődbe!

Mindenre lesz erőnk a Krisztusban.

Parancsold ki, amit emberi erő megtagad!

Gyakorold kegyelmedet ezen a városon!

Tartsd és gyűjtsd egybe a Tieidet!

Könyörülj a könyörülőn!

Légy irgalmas, az irgalmason!

Légy hűséges, még a hűtlenhez is!

Kérjük a hajlandóságot a bűnvalláshoz,

bocsásd meg a mi vétkeinket,

hogy bátorságunk legyen eléd borulni!

Nincs hatalom Nálad nagyobb, házunkhoz közel sem érhet a veszedelem.

Ámen

Feleljünk Isten szavára a 274. dicséret éneklésével!
https://www.youtube.com/watch?v=Szkh4I3P39k

2020. május 21.

https://www.youtube.com/watch?v=F9wOSabxmzY


2020. május 20.

Kegyelem nékünk és békesség, Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krésztustól. Ámen!

Kedves gyülekezet!

Közös imádságunk ma így hangozzon:

Jó Istenem felébredtem,

Te őrködtél én felettem.

Köszönöm, hogy megtartottál,

ez új napra virrasztottál. Ámen.

Isten ígéjét ma reggel Máté evangéliumából hirdetem netek, az evangélium 6. fejezetének 1-4 verséig. Így szól hozzánk Isten igéje:

1 Vigyázzatok: kegyességeteket ne az emberek előtt gyakoroljátok, csak azért, hogy lássák azt, mert így nem kaptok jutalmat mennyei Atyátoktól. 

2 Amikor tehát adományt adsz, ne kürtöltess magad előtt, ahogyan a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek. Bizony mondom nektek: megkapták jutalmukat. 

3 Te pedig amikor adományt adsz, ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb, 

4 hogy adakozásod rejtve maradjon; és majd a te Atyád, aki látja a rejtett dolgokat, megjutalmaz téged. *

Eddig Isten írott igéje.

A mai nap üzenete lezárható lehetne azzal, hogy akinek van füle, hallja, illetve esetünkben, akiknek van szeme látja. Mégis fontosnak tartom megjegyezni, hogy Jézus az adakozásnál több dologra is kitér.

Vigyázz a kegyességedre. Hiszen az is adakozás. Vajon jó szívű adakozó-e aki mindenki felé mosolyogva bizonygatja az Isten iránti elköteleőzédést, csak Istennek felejti el kimutatni? Vajon jószívű adakozó-e az a diák aki a szüleinek saját magának mosolyogva mondja, hogy kész van minden munkája, csak a beadáskor felejti el azokat felmutatni.

Segíts úgy másokon, hogy az másnak legyen segítség. Nem kell, hogy az egész világ tudjon róla. Lehet ez bármilyen segítség. Egy finomításra váró balláb a fociban, egy meg nem értett matek lecke, vagy akár az Istenhez való közeledés segítése. Legyen a Te adakozásod is szívből jövő, Istentől vezérelt, őszinte adakozás. Ámen!

Imádkozzunk az Úrtól tanul imádságunkkal.

Áldás, Békesség!

2020. május 19.

Imádkozzunk:

Jó Istenem, felébredtem, Te őrködtél énfelettem.

Köszönöm, hogy megtartottál, ez új napra virrasztottál! Ámen

Atyánk, add ránk áldásodat, hogy jól töltsük el napodat,

hogy ne legyünk itt hiába, e szent célú bezártságba!

Áldd meg a mi leckéinket, hogy növeljük a hitünket,

nemesítsük a mi szívünket, és tiszteljük Teremtőnket!

Atyánk, add ránk e kegyelmet, adj szorgalmat és figyelmet! Ámen

 

Isten Igéje így szól Máté evangéliumából, a 8. fejezetből:

5Amikor Jézus Kapernaumba érkezett, odament hozzá egy százados, és kérte:  6„Uram, a szolgám bénán fekszik otthon, és szörnyű kínjai vannak.” 7Jézus így szólt hozzá: „Elmegyek, és meggyógyítom.”  8De a százados ezt felelte rá: „Uram, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám.  9Mert én is hatalom alatt álló ember vagyok, és nekem is vannak alárendelt katonáim. Mondom az egyiknek: Menj el! - és elmegy, a másiknak: Jöjj ide! - és idejön, vagy szólok a szolgámnak: tedd meg ezt! - és megteszi.” 10Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott, és így szólt kísérőihez: „Bizony, mondom néktek, senkiben sem találtam ilyen nagy hitet Izráelben. 

 

Üzenet: Élt egyszer régen egy öreg király, aki halála közeledtével szerette volna birodalmát biztos kezekbe helyezni. Egy napon azt kérdezte fiaitól, milyen örökséget választanának maguknak, ha csak egy tallért és egy gabonaszemet hagyna rájuk. A fiúk értetlenül álltak a szokatlan kérdés előtt. "Ugyan, mit is lehetne csinálni ilyen jelentéktelen ajándékkal?" - gondolták. Ennek ellenére mindkettőjük őszinte választ adott. Az idősebbik herceg nem vetette meg a gazdagságot, és úgy gondolta, még ha értéktelen is az a pénzdarab, akkor is csak pénz. a kisebbik fiú bölcsebb volt. Ő azt mondta atyjának, hogy a gabonaszemet adja neki, mert azt, ha elülteti, annak terméséből, évek múltán, rengeteg gabonát takaríthat be.

Az öreg király többé egy percig sem kételkedett, tudta, hogy megtalálta a megfelelő utódot a trónra. Bizony a hitünk is olyan, mint egy kicsiny mag. A hit az, ami éltet, és reményt ad. A római századosnak is volt hite, azért küldött alázatosan Jézusért. Hitte, hogy Jézus élet s halál ura. Isten nagyon örül, ha gyermekei hűségesek maradnak. A hit mindennél drágább, mert csak hit által lehetünk Isten országának örökösei.

 

Így imádkozz: „Uram, én is hittel szeretnék közeledni hozzád, mint az a százados. Szeretnék nagy dolgokat kérni tőled, melyek építhetik a hitemet. Köszönöm, hogy minden problémámmal hozzád mehetek, és bízhatok benned. Ámen.”

Énekeljünk: Hinni taníts, Uram!

https://youtu.be/1PXHuEtx7kk


2020. május 18.

Áldás, békesség!

Ima: Jó Istenem…

kezdőének: Jó az Úr

https://www.youtube.com/watch?v=dE6_1_MAUDg&list=PLxdmQbNLQQ4KLkVGIbC9XA0DeAvusw10R&index=63

Ige: 3. Mózes 19,17.

A buja, haragoszöld sziget első pillantásra igen csábította hajósainkat. Mikor kikötöttek, azt látták, hogy a növények összefonódva, egymást szinte fojtogatva nőnek, mérges bogyók és kemény tüskék állták el az útjukat.

-          Biztosan van valahol a vadon mögött egy tisztás – tanácskozott Bernát és Balambér.

-          Ne menjünk be – könyörgött panaszosan Benjámin.

-          Inkább éhezünk – mondta Rebeka.

Éles vijjogás, ijedt makogás hallatszott nem messze tőlük, és egy óriási ragadozó madár emelkedett fel a levegőbe, lábai között egy kis majom teteme himbálózott. Megdermedve, hangtalanul lapultak egymáshoz. Ismét riasztó hangokat vitt feléjük a szél, a bozótos recsegett-ropogott, és egy antilop vágódott zihálva eléjük, nyomában sárga-feketepöttyös villanás: és az antilopot holtan hurcoltan vissza a párduc.

Félelemtől megbénulva kapkodták a levegőt. A sziget egyik oldaláról rekedt ordítást hallottak nyüszítő szűkölés kíséretében, a másik oldalon mély bőgés rázta meg a levegőt, amit hiénakacagás, csontropogtatás zaja követett.

-          Ez egy szörnyű hely! – suttogta Beáta.

-          Miért? Hiszen az erősebb állat megeszi a gyengébbet, ez a természet rendje – válaszolta Balambér.

-          De ezek nem csak akkor ölnek, ha éhesek! Ezek szeretnek ölni – tiltakozott Beáta.

-          Utálom az erőszakot! Menjünk innen! Induljunk már!

milyen gyorsan csak lehetett, elhajóztak a szigetről. Már messze maguk mögött hagyták a Gyűlölet szigetét, amikor Bibliájával a kezében maga köré hívta társait Bernát:

-          Tudjátok, az Úr Jézus szerint az is gyilkosság, ha gyűlölünk valakit, ha meggondolatlan, gyűlölködő szavainkkal bántunk meg valakit – mondta.

Néma csend lett. Mindenki hosszan hallgatott.

-          Akkor már én is megöltem egyszer valakit – szólt bánatosan Berti maga elé meredve.

-          Én már többször is – mondta bűnbánóan Balambér.

-          Bizony, mindannyian gerjedhetünk olyan haragra, amikor a másiknak gondolatban rosszat kívántál vagy mondtál. Az Úr tudja, hogy ezt nagyon nehéz elkerülni, ezért ajánlja, hogy minden cselekedetünket, szavunkat a szeretet járjon át.

-          Mózes könyvében pedig ezt a tanácsot olvashatjuk:

 

„Ne gyűlöld szívedben atyádfiát!”

(3. Mózes 19,17.)

Ima: Mi Atyánk

Záróének: https://www.youtube.com/watch?v=oIzHrrJkYPo

Derűs, szép hetet kívánok!

Áldás, békesség! 


2020. május 15.

Áldás, békesség!
Kegyelem néktek és békesség, Istentől, a mi Atyánktól, és az Ő egyszülött Fiától, az Úr Jézus Krisztustól! Ámen

Énekeljük a 165. dicséretünket!
https://www.youtube.com/watch?v=XJFfvI_W62M

Imádkozzunk!
Jó Istenem, felébredtem, Te őrködtél énfelettem.
Köszönöm, hogy megtartottál, ez új napra virrasztottál. Ámen.
Atyánk add ránk áldásodat, hogy jól töltsük el napodat,
hogy ne legyünk itt hiába, e szent célú bezártságban!
Áldd meg a mi leckéinket, hogy növeljük a hitünket,
nemesítsük a mi szívünket, és tiszteljük Teremtőnket!
Atyánk add ránk e kegyelmet, adj szorgalmat és figyelmet! Ámen

 

Példabeszédek könyve 31;8.
„Nyisd meg szádat a némáért,
a mulandó emberek ügyéért!”

https://www.youtube.com/watch?v=zi3TZjMk8-o

Imádkozzunk!
Mennyei Atyánk, Te számon tartasz bennünket,
figyelmet szánsz ránk szünet nélkül,
angyalaidnak parancsolsz minden időben,
hogy bennünket őrizzenek.
Hisszük, hogy kegyelmedben maradva
nem győz le bennünket a félelem,
és noha bátorságot nyerünk jódolgunk idején,
akkor is értesd meg velünk, hogy Tiéd a hatalom!
Köszönjük Neked Istenünk,
hogy megtanítottad a Szőnyi diákjait,
tanárait, az összetartozó szülőket imádkozni,
hogy számunkra lehetőséget adsz arra,
hogy értsük és érezzük a Te jelenlétedet az életünkben!
Növeld bennünk az érzékenységet társaink, családtagjaink iránt!
Adj látást a mi szívünkbe, hogy észrevegyük,
hol van szükség a segítségünkre!
Add a szánkba a szót, ami másokat is újra megelevenít,
Hozzád közelít!
Tiéd ez a közösség, Hozzád emel szót magáért és másokért.
Szabadíts meg minket a gonosztól,
mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség!
Ámen

Feleljünk Isten szavára a 25. zsoltár éneklésével!
https://www.youtube.com/watch?v=yBGUV6-j67s&list=PLzt_AFWGadWn3SlNTQ7xxk...2020. május 14.

https://www.youtube.com/watch?v=rNi0DOEJ92I


2020. május 13.

„Fáradozzatok annak a városnak békességén (…) mert annak békességétől függ a ti békességetek is!” (Jeremiás 29:7)

Isten törődik az otthonoddal – nemcsak az épülettel, amiben a családod él, hanem a tágabb környezeteddel is. Lehet, hogy nem rajongsz különösebben a lakóhelyedért, de ez nem jelenti azt, hogy Isten lemondott volna arról, hogy ott letelepedj, és kihozd a lehető legtöbbet a hely adottságaiból.

Biztos hallottál már embereket arról beszélni, hogy „Isten azt akarja, hogy ide meg oda költözzem”, legyen szó egy derűs kisvárosról, vagy egy nyüzsgő, lehetőségekkel teli metropoliszról. Ez mind remek, tényleg. Isten szokott ilyesmit tenni. De a legfőbb kívánsága az, hogy teljes életet élj, bárhol is vagy e pillanatban. Életkörülményeiden ez nem változtat, azon viszont igen, milyen hatással vannak rád ezek a körülmények.

Krisztus előtt 590 körül sok embert hurcoltak el Jeruzsálemből Babilonba hadifogolyként. Borzasztó helyzetbe kerültek. Otthonuk kényelmétől távol Isten egy Jeremiás nevű férfin keresztül szólt hozzájuk: „Változtassatok a hozzáállásotokon! Ássatok mélyre, és hozzátok ki a helyzetből a legjobbat! Imádkozzatok annak a helynek békességéért és virágzásáért, mert annak jólététől függ a ti jólétetek is!” (Jeremiás 29:5-7 parafrázis).

Isten törődik az otthonunkkal, és ha mi elvégezzük részünket az ő országának építésében azon a helyen, ő majd kimondja szavát, amely jobbra fordítja a dolgokat. Micsoda ígéret ez! Milyen szép képet használ a Biblia, amikor erre szólít fel: „Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy feddhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek” (Filippi 2:14-16).

Forrás: www.tini.maiige.hu.

2020. május 12.

Imádkozzunk:

Jó Istenem, felébredtem, Te őrködtél énfelettem.

Köszönöm, hogy megtartottál, ez új napra virrasztottál! Ámen

Atyánk, add ránk áldásodat, hogy jól töltsük el napodat,

hogy ne legyünk itt hiába, e szent célú bezártságba!

Áldd meg a mi leckéinket, hogy növeljük a hitünket,

nemesítsük a mi szívünket, és tiszteljük Teremtőnket!

Atyánk, add ránk e kegyelmet, adj szorgalmat és figyelmet! Ámen

 

Isten Igéje így szól Máté evangéliumából, a 10, 29-31-ben:         

Nemde, két verebecskét meg lehet venni egy kis fillérért? És egy sem esik azok közül a földre a ti Atyátok akarata nélkül! Néktek pedig még a fejetek hajszálai is mind számon vannak. Ne féljetek azért; ti sok verebecskénél drágábbak vagytok.

 

Üzenet: Ez az ige nem azt mondja, hogy a verebek nem eshetnek le, hanem azt, hogy ez csak Isten akaratával történhet meg. Ez lényeges különbség. Sokan ugyanis azt hiszik, hogy ha valaki Jézust követi, az élete minden problémától mentes lesz. Ez természetesen nem igaz. Szerencsétlenség ugyanúgy történhet egy jó ember életében, mint egy gonosz ember életében. Mindezek ellen egyetlen megoldás van, amit a Zsoltár 34,20. versében találhatunk meg: "Sok baja van az igaznak, de valamennyiből kimenti az Úr".

 

Imádkozzunk: "Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved; jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól! Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen."


2020 május 11.

Áldás, békesség!

Ima: Jó Istenem…

kezdőének: Jó az Úr

https://www.youtube.com/watch?v=dE6_1_MAUDg&list=PLxdmQbNLQQ4KLkVGIbC9XA0DeAvusw10R&index=63

Ige: Zsoltárok 23,4.

Egy újabb szép helyet remélve hajósaink ismét megcéloztak egy újabb szigetet. Béla egyre furcsábban viselkedett, ahogy közeledtek a parthoz.

-          Mi lehet ott az a rengeteg kis gombóc? – kérdezte Balambér, aki távcsövével alaposan szemügyre vette a szántóföldeket.

-          Talán karalábé…nem, káposzta! – felet az őrszem.

-          Nem  mienk, ne egyetek belőle! – figyelmeztette őket Bernát, amikor elindultak a földek mellett a szabad rétre.

Észre sem vették, hogy Béla már régen eltűnt mellőlük. Időnként különös hangokat terelt feléjük a szél, itt-ott mintha megzördültek volna a bokrok. Hirtelen az egyik cserje megnyílt és egy csapat gyerek ugrott eléjük.

-          Gyertek gyorsan – kiabálták. – A hajó…elúszott a hajó!

Lélekszakadva rohantak a partra. A hajók már messze eltávolodott tőlük.

-          Nem baleset történt – mondta Béla – elvágták a horgony kötelét.

Bénán letottyantak a partra, szemük a távolodó bárkára tapadt.

-          Mi is így maradtunk itt a szigeten – mondták panaszos hangon.

Ekkor sorra bukkantak elő a bokrokból rossz külsejű, gonosz emberek. Hajósainkban egyre nőt a félelem:

-          Mi lesz velünk? Bántanak minket? Örökre itt kell maradnunk? – kérdezték kétségbeesve.

Bence azonban hatalmasat kiáltott:

-          Nézzétek! – mutatott a hajóra.

A bárka kényelmesen megfordult, és elindult az utasaink felé. Delfinek sokasága lökdöste az orrával, oldalával, farkával feléjük a hajót. A szél is segített, megduzzasztotta a vitorlákat és a hajó egyenesen a lábuk elé siklott. Nem késlekedtek hát, felkapaszkodtak a hajóra, és azonnal tovább indultak. De Bélát nem látták többé, ő a szigeten maradt.

-          Mi történhetett Bélával? – kérdezte Balambér, amikor már messze maguk mögött hagyták a szigetet.

-          Őt elnyelte a gonoszság, mert semmit nem tanult azokból, amiket eddig a szigeteken tapasztaltunk. Nem tanulta meg az Igéket, melyeket a Bibliából olvastunk. Azért viselkedett olyan furán, amikor közeledtünk ehhez a szigethez. Remélem, egyszer az ő szívébe is helyet kap Jézus. Talán akkor újra láthatjuk őt.

-          Én félek, nehogy én is így járjak – szólt csöndesen Balambér.

-          Ha ezt megjegyzed, akkor veled nem történhet meg:

 

„ Nem félek a gonosztól, mert Te velem vagy.”

(Zsoltárok 23,4.)

 

Ima: Mi Atyánk

Záróének: https://www.youtube.com/watch?v=dE6_1_MAUDg&list=PLxdmQbNLQQ4KLkVGIbC9XA0DeAvusw10R&index=63

 

Mosolygós, szép hetet kívánok!

 

Áldás, békesség!2020. május 9.


https://www.youtube.com/watch?v=giYL5Bb8rgY


2020. május 8.

https://www.youtube.com/watch?v=HtfGMwtbPgA


2020. május 7.

https://www.youtube.com/watch?v=9YM1RoanBK0&feature=youtu.be


2020. május 6.

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen.

Isten igéjét ma reggel a 2Móz. 4,10-12 versei alapján hirdetem. Így szól hozzánk Isten igéje:


Mózes akkor ezt mondta az Úrnak: Kérlek, Uram, nem vagyok én a szavak embere. Korábban sem voltam, de azóta sem lettem az, hogy szolgáddal beszélsz. Sőt inkább nehéz ajkú és nehéz nyelvű vagyok. 

 De az Úr ezt mondta neki: Ki adott szájat az embernek? Ki tesz némává vagy süketté, látóvá vagy vakká? Talán nem én, az Úr?! 

Most azért csak menj: majd én segítségedre leszek a beszédben, és megtanítalak arra, hogy mit beszélj!

 

Az olvasott történet Mózesről szól, aki igen nagy vétke után menekül el Egyiptomból. Isten most mégis azt kéri tőle, hogy menjen vissza, nézzen szembe a következményekkel amiket elkövetett. Mózes tele kétellyel és aggódalommal, tulajdonképpen alkudozik Istennel, hogy ne kelljen neki visszamenni. Mózes még akkor is fél, amikor maga Isten áll vele szembe és adja neki a feladatot.

Azt gondolom, hogy velünk is előfordul, hogy egy dolog megtétele nehezünkre esik. Van, hogy kedvünk nincs hozzá, van, hogy félünk tőle és van, hogy teljesíthetetlennek látjuk. Amikor ilyen helyzet áll elénk jusson eszünkbe Mózes. Akit Isten azért küld el egy bottal és rajta kívül még egy emberrel, hogy egy egész birodalmat állítson félre. Minderre képes lehetsz te is, mert Isten megadja neked amire szükséged van ahhoz, hogy elérd a céljaidat, amit Istennel együtt tűztök ki.

Ámen.

2020. május 5.

Imádkozzunk:

Jó Istenem, felébredtem, Te őrködtél énfelettem.

Köszönöm, hogy megtartottál, ez új napra virrasztottál! Ámen

Atyánk, add ránk áldásodat, hogy jól töltsük el napodat,

hogy ne legyünk itt hiába, e szent célú bezártságba!

Áldd meg a mi leckéinket, hogy növeljük a hitünket,

nemesítsük a mi szívünket, és tiszteljük Teremtőnket!

Atyánk, add ránk e kegyelmet, adj szorgalmat és figyelmet! Ámen

 Isten Igéje így hangzik ma reggel Márk evangéliumából, a 4. fejezet 35-41. verseiben:

 Jézus lecsendesíti a tengert

Ugyanezen a napon, amikor este lett, így szólt hozzájuk: "Menjünk át a túlsó partra."

Miután tehát elbocsátották a sokaságot, magukkal vitték őt, úgy, ahogy éppen a hajóban volt; de más hajók is voltak a nyomában. Ekkor nagy szélvihar támadt, és a hullámok becsaptak a hajóba, úgyhogy az már kezdett megtelni. Ő pedig a hajó hátsó részében volt, és a vánkoson aludt. Ekkor felébresztették, és így szóltak hozzá: "Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk?" Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek: "Hallgass el, némulj meg!" És elállt a vihar, és nagy csendesség lett. Akkor ezt mondta nekik: "Miért féltek ennyire? Miért nincs hitetek?" Nagy félelem fogta el őket, és így szóltak egymáshoz: "Ki ez, hogy a szél is, a tenger is engedelmeskedik neki?"

 Üzenet: Hányszor, de hányszor látták saját szemeikkel, tapasztalták meg testközelből a tanítványok, hogy milyen is Jézus közelében élni. Jézus úrra lesz betegségek, halál fölött. Jóllakatja az éhes gyomrokat, a vigasszal tölti meg a csüggedt lelkeket. Miért ne lenne úrrá a hullámokon, a viharon is. Ki ez? Kérdezgetik félve. Pedig a legnagyobb tette még ezután jön: feláldozza magát értük, értünk. Te tudod, ki ő? Tudod, hogy ki hoz a nehéz helyzetedben, reménytelennek tűnő viharban, elhúzódó járványban, bűneink szorongató fogságában szabadulást? Aki életét adta értünk: Isten Fia.

 Ének:

299. dicséret: Jézus hív, bár zúg, morajlik…

https://www.youtube.com/watch?v=2mp91VWIJgE

 Imádkozzunk: "Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved; jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól! Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen."2020. május 04.

Áldás, békesség!

Remélem, mindannyian jól vagytok. Bizonyára nem felejtettétek el megköszönteni édesanyátokat, egy öleléssel, rajzzal, egy dalocskával köszönni meg szeretetüket és gondoskodásukat. Legyen Isten áldása az édesanyákon! 

Imádkozzunk: Jó Istenem…

Énekeljünk: 395. dicséret https://www.youtube.com/watch?v=2yYEmxhJclg

Ige: Galata 5,13.

Könnyű eső permetezett az égből, megfényesítette a fedélzetet és hajósainkat is felüdítette. Színpompás szivárvány ragyogott fel az égen, szelíd íve egy zöldellő szigetet ölelt körül.

-          Isten szövetségének jelképe – suttogta Béla.

-          Melyet a világgal kötött – folytatta gyönyörködve Bella.

Alig tudtak betelni a sziget fölött gyengéden áramló, mennyei levegővel. Mélyeket szipppantva kinyílt a szemük és a szívük.

Itt senki sem törődött saját magával, csak MÁSOKKAL. Az ösvényen mankójára támaszkodva sánta, idős ember bicegett, mögötte egy másik segített a kosarat cipelni, lépésről lépésre ballagva a nyomában. Amott a nagy juharfa alatt ketten beszélgettek elmerülten. A közeli réten egy kis csapat hajlongott virágot szedve, vidám énekük visszhangzott a szívükben:

Szeret az Isten, megváltott engem.

Szeret az Isten még engem is.

Újra hadd éneklem: szeret az Isten.

Szeret az Isten még engem is.

https://www.youtube.com/watch?v=VUXoy5QVEh8

 Amikor átnyújtották csokraikat, látszott rajtuk, hogy a hajósok öröménél nagyonn az ő örömük. Távolabb egy szőlőlugasban üldögélő csoport imádkozott közösen: így segítettek azoknak, akik nem voltak közöttük. A SZERETET szigetén minden más volt. Utazóink nem akartak tovább hajózni, így néhány hetet itt töltöttek. Pár hét múlva Bernát körül üldögélve beszámoltak érzéseikről:

-          Úgy érzem, már igazán szeretlek benneteket – mondta Bella.

-          Már egy picit sem haragszom senkire sem – vágott a szavába Beáta.

-          Amikor a múltkor Bence belém kötött, egy szót sem szóltam – tette hozzá Berti.

-          És azóta békesség van a szívünkben – mondták egyszerre.

Bernát Bibliáját kinyitva így szólt:

-          Hát nem jobb olyan helyen élni, ahol nincs vitatkozás, nincs harag? Mennyivel jobban megy a közös munka, ha szeretet, türelem, megértés van közöttünk. Pál apostol erről ír a galatabelieknek:

 „SZERETEBEN SZOLGÁLJATOK EGYMÁSNAK.”

 Imádság: Mi Atyánk…

Záróének: https://www.youtube.com/watch?v=VUXoy5QVEh8

További szép napot kívánok! Áldás, békesség!


2020. április 30.

https://www.youtube.com/watch?v=ED0K7X2MpFM&feature=youtu.be


2020. április 29.

Vigyázz, csapda!

„Most tehát embereknek akarok a kedvében járni, vagy Istennek?” (Galata 1:10)

Tegnap azt vizsgáltuk meg, hogy gyakran nem azért teszünk meg valamit, hogy másoknak, hanem hogy magunknak szerezzünk örömet. Pál kemény szavakkal figyelmeztet arra, hogy miért veszélyes, ha nem Istennek, hanem bárki másnak akarunk a kedvében járni: „A test törekvése halál, a Lélek törekvése pedig élet és békesség, minthogy a test törekvése ellenségeskedés Istennel, mert az Isten törvényének nem veti alá magát, és nem is tudja magát alávetni. Akik pedig test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt” (Róma 6:6-8).

Pál nemcsak azt mondja el, hogy Isten előtt nem kedves, amikor helytelen eszközök segítségével próbáljuk magunkat jobban érezni, hanem a megoldást is megmutatja. Ha arra kezdünk figyelni, mi kedves Istennek, azzal gyakorlatilag kezünkbe kapjuk cellánk kulcsát. Ha tudjuk, mit vár tőlünk Isten, az felszabadít az alól, amit mások akarnak tőlünk. Ez bátorságot ad ahhoz, hogy nemet tudjunk mondani olyan dolgokra, amikre nemet kell mondani, és szabaddá tesz arra, hogy önmagunk lehessünk, nem pedig azok, akikké mások akarnak minket változtatni. Lelkiismeretünk tiszta lesz, és nem lesz bűntudatunk azon aggódva, hogy másoknak csalódást okozunk. Isten az, aki ki tud szabadítani ebből a börtönből.

és most?   Légy tisztában saját értékeiddel! Találd ki, hogyan emlékeztetheted magad arra, kinek is akarsz a kedvében járni: lehet ez a mobilod háttérképe, vagy egy kis kártya a pénztárcádban.

Forrás: tini.maiige.hu


2020.04.28.

Imádkozzunk:

Jó Istenem, felébredtem, Te őrködtél énfelettem.

Köszönöm, hogy megtartottál, ez új napra virrasztottál! Ámen

Atyánk, add ránk áldásodat, hogy jól töltsük el napodat,

hogy ne legyünk itt hiába, e szent célú bezártságba!

Áldd meg a mi leckéinket, hogy növeljük a hitünket,

nemesítsük a mi szívünket, és tiszteljük Teremtőnket!

Atyánk, add ránk e kegyelmet, adj szorgalmat és figyelmet! Ámen

Ének:

Hallgassuk meg a Jót kívánunk ma neked… kezdetű éneket Kőszegi Ádám előadásában!

https://www.youtube.com/watch?v=0aUXqclr_FA&feature=youtu.be

Az áhítat végén meg is tanulhatod a dalt, hogy elénekeld édesanyádnak, nagymamádnak vasárnap.

Isten Igéjét így olvassuk Pál levelében, melyet az Efezusiakhoz írt, a 6. fejezetben, 1-4. versszakokban:

Gyermekek! Engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez a helyes. „Tiszteld apádat és anyádat”: ez az első parancsolat, amelyhez ígéret fűződik, mégpedig ez: „hogy jó dolgod legyen, és hosszú életű légy a földön.” Ti apák pedig ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel.

Üzenet:

Közeleg az anyák napja. Gyermekként igyekszünk ezen a napon mindenféle kedvességekkel elhalmozni édesanyánkat - legyünk akár gyermekek, vagy már felnőttként magunk is szülők. Kisebb és nagyobb figyelmességek, kedves szavak, ölelések, sok-sok puszi, virág, rajz, ajándék, vagy éppen anyu kedvenc sütije. Most lehet, hogy csak telefonhívásra, skypra, videós messenger kapcsolatra van lehetőség, hogy a nagymamákat, keresztanyákat virtuálisan megöleljük, és puszit dobjunk.

Az anyák napja mindig elgondolkodásra késztet. Lehetne ez inkább szülők napja! A szeretetünk, kedveskedésünk, tiszteletünk az édesapánknak is jár. De miért csak egyetlen nap az évben? Tiszteljük a szüleinket az év minden napján, ahogy az 5. parancsolat is mondja!

Ti, Szülők, akik tapasztalataitokkal, Isten iránti szeretetetekkel gyermekeitek előtt jártok, példát mutattok, és tiszteletet érdemeltek. Ez az első, és legfontosabb mindazok a dolgok közül, melyekkel elhalmozzátok gyermekeiteket!

Tanuljuk meg az éneket!

https://www.youtube.com/watch?v=lEhmjjP4fs8&feature=youtu.be

Jót kívánunk ma neked,

E napon, szép napon,

Legyen áldott életed gazdagon!

ll:  A jó Isten napsugara

Árasszon fényt az utadra!

Énekünkkel köszöntünk, boldogan. :ll

Imádkozzunk: "Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved; jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól! Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen."

 

2020. április 24.

Áldás, békesség!
Kegyelem néktek és békesség, Istentől, a mi Atyánktól, és az Ő egyszülött Fiától, az Úr Jézus Krisztustól! Ámen

Énekeljük együtt!

https://www.youtube.com/watch?v=cxwI1vT7eFk

 Imádkozzunk!
Jó Istenem, felébredtem, Te őrködtél énfelettem.

Köszönöm, hogy megtartottál, ez új napra virrasztottál. Ámen.
Atyánk add ránk áldásodat, hogy jól töltsük el napodat,
hogy ne legyünk itt hiába, e szent célú bezártságba!
Áldd meg a mi leckéinket, hogy növeljük a hitünket,
nemesítsük a mi szívünket, és tiszteljük Teremtőnket!

Atyánk, add ránk e kegyelmet, adj szorgalmat és figyelmet! Ámen

 Isten Igéje Pál apostol Efézusiakhoz írt levelének 5. részéből így szól hozzánk az 1. verstől:

 1Legyetek tehát Isten követői mint szeretett gyermekei, 2és éljetek szeretetben, ahogyan Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul, Istennek kedves illatként.3Ellenben paráznaság, bármiféle tisztátalanság vagy nyerészkedés még szóba se kerüljön közöttetek, ahogyan ez szentekhez méltó, 4se szemérmetlenség, se ostoba beszéd vagy kétértelműség, mert ez nem illik, hanem inkább a hálaadás. 5Hiszen jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak vagy nyerészkedőnek, azaz bálványimádónak sincs öröksége Krisztus és Isten országában. 6Senki meg ne tévesszen titeket üres beszédével, hiszen éppen ezekért sújtja Isten haragja az engedetlenség fiait. 7Ne vegyetek tehát részt ezekben! 8Mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban: éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. 9A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. 10Ítéljétek meg tehát, mi az, ami kedves az Úrnak, 11és ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le ezeket. 12Mert amiket titokban tesznek, azokról még beszélni is szégyen, 13de mindaz, amit a világosság leleplez, nyilvánvalóvá lesz. 14Mert minden, ami nyilvánvalóvá lett, az világosság. Ezért mondja: „Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus.”

 Imádkozzunk!

 Urunk, Istenünk, Te, aki Úr vagy,
hatalmasan cselekszel erőddel a világ fölött,
nyugtass bele bennünket akaratodba!
Gyenge, emberi érzékszerveinkkel
gyakran látunk homályosan ott is sötétséget, ahol világosság van.
Tőled elfordult életünkben pedig könnyen hisszük
sötét, hibás, mások érdekéről megfeledkező útjainkat fényes menetnek.
Jézus Krisztus, haláloddal megfizettél minden tévedésünkért.
Ezek már nem kell, hogy vádoljanak bennünket!
Életed példájával megmutattad a vállalható életmintát,
egyenes, érthető szavaiddal ma is szólítasz bennünket.
Istenünk, világíts ránk Lelkeddel, nyisd fel a szemünket,
tágítsd értelmünket!  Adj szavakat a szánkba,
amik neked tetsző igaz, bátorító, vigasztaló,
ha kell, megigazító, feddő szavak!
Töröld belőlünk a panaszt, a bántást,
a siránkozást, a lehúzó lekicsinylést!
Segíts minket a helyes időbeosztásra,
hogy véghez tudjuk vinni
szándékod szerint való feladatunkat ma is!
Add a kezünkbe lámpásodat, hogy
családunkban a Te mécsesedet hordozzuk
a jelenlétünkkel, a munkánkkal, a szavainkkal,
a simogató kezünkkel,
a telefonhívásainkkal, az üzeneteinkkel!

Világítson rajtunk a Te fényed!

Ámen

Kérjük Istent énekszóval!

https://www.youtube.com/watch?v=6lXjKxwqFJg

 

 2020. 04. 23.

https://www.youtube.com/watch?v=PZNBWubGKG0&feature=youtu.be 


2020. 04. 22.

Kegyel néktek és békesség, Istentől, ami Atyánktól és az új Jézus Krisztustól. Ámen!

 Imádkozzunk!

 Jó Istenem felébredtem, Te őrködtél én felettem.

 Köszönöm, hogy megtartottál, ez új napra virrasztottál. Ámen.

 Atyánk add ránk áldásodat, hogy jól töltsük el napodat.

 Hogy ne legyünk itt hiába-e szent célú iskolába.

 Atyánk, add ránk – e kegyelemet.

 Adj szorgalmat és figyelmet. Ámen.
https://www.youtube.com/watch?v=AO_TvK9gr-Q

 Isten igéjét ma reggel a Márk evangéliuma 4. fejezetének 21.től -23. terjedő verseiből hirdetem nektek.

 Ezután így folytatta: „Vajon azért gyújtanak lámpát, hogy a véka vagy az ágy alá rejtsék? Nem azért, hogy a lámpatartóra tegyék? 22Mert nincs elrejtve semmi, amire fény ne derülne, és nincs titok, amely nyilvánosságra ne jutna. 23Akinek van füle a hallásra, hallja meg!”

 Amikor Jézus ezt a példázatot meséli el, a csillár még nem lóg a plafonon. Az emberek lámpás gyújtásával tudnak fényt teremteni, hogy az éjszaka árnyaitól és a sötét lyuknak gondolt házból, fénybe áradó otthont nyújtson az embereknek. Amikor ezt tudjuk, már értjük, hogy miért mondja, hogy a lámpást ne rejtsük, hagyjuk hagy ragyogjon.

 Ahogy az a lámpás, úgy az életünk dolgaival is hasonlóan kell eljárni Jézus szerint. Hiszen, ha valamibe ügyes vagyok, azt megmutatom, hagy adjon fényt másoknak is. Jézus viszont azt mondja, hogy a rossz dolgok elrejtése is ki fog tudódni. Ha atthon eltörik egy pohár, attól, hogy gyorsan eltünteted még kiderül. Ha megpróbálod kihagyni az egyik leckét az ki fog derülni.

 Ám azt gondolom nem csak a hétköznapi dolgok, az Isten dícsérete is lehet lámpás. Ne csak este, a takaród alá bújva akarj imádkozni és odafordulni az Istenhez. Hitedet akaszd magasra, hogy mindenkit beragyogjon. Töltse ki a házatokat, a napotokat, hogy Isten veletek legyen a megpróbáltatások idején. Isten igéjét, mint mécsest tegyétek fel magas helyre, hogy az egész családot beragyogja és Istennel együtt tegye otthonná, szeretett hajlékotokat.

 Ámen.

 Imádkozzunk!

 Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved;
jöjjön el a te országod;
legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;
és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezőknek;
és ne vígy minket kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól!
Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség
mindörökké. Ámen.

 

2020.04.21.

Imádkozzunk: "Jó Istenem, felébredtem, Te őrködtél énfelettem. Köszönöm, hogy megtartottál, ez új napra virrasztottál! Ámen"

Énekeljünk: 243. ének Téged, ó Isten dicsérünk

https://www.youtube.com/watch?v=PfXerhQH4vg&feature=youtu.be

Isten Igéje:

Márk evangéliuma 4. fejezetének 1-20. versei

A magvető

Ismét tanítani kezdett a tengerparton, és igen nagy sokaság gyülekezett hozzá, ezért hajóba szállva a tengeren maradt; az egész sokaság pedig a tengerparton volt. Sokat tanította őket példázatokban; és ezt mondta nekik tanítás közben: Halljátok! Íme, kiment a magvető vetni, 

és történt vetés közben, hogy némely mag az útfélre esett, de jöttek a madarak, és felkapkodták. Némelyik pedig a köves helyre esett, ahol kevés volt a föld, és azonnal kihajtott, mert nem volt mélyen a földben; amikor pedig felkelt a nap, megperzselődött, és mivel nem volt gyökere, kiszáradt. Más része a tövisek közé esett, de a tövisek megnőttek, megfojtották, és így nem hozott termést. A többi pedig a jó földbe esett, és mikor kikelt, és szárba szökkent, termést hozott: egyik a harmincszorosát, másik a hatvanszorosát, sőt némelyik a százszorosát is. Majd hozzátette: Akinek van füle a hallásra, hallja! 

Amikor egyedül maradt, a körülötte lévők a tizenkettővel együtt megkérdezték őt a példázatokról. Jézus így szólt hozzájuk: Nektek megadatott az Isten országának titka, de a kívül valóknak minden példázatokban adatik, hogy látván lássanak, de ne ismerjenek, és hallván halljanak, de ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és bűneik meg ne bocsáttassanak. 

Azután így szólt hozzájuk: Nem értitek ezt a példázatot? Akkor hogyan fogjátok megérteni a többit? A magvető az igét veti. Az útfélre esett mag: azok, akiknek hirdettetik az ige, de amikor hallgatják, azonnal jön a Sátán, és kiragadja a beléjük vetett igét. A köves helyre vetett mag: azok, akik amikor hallgatják az igét, azonnal örömmel fogadják azt, de nem gyökerezik meg bennük, ezért állhatatlanok, és ha nyomorúságot vagy üldözést kell szenvedniük az ige miatt, azonnal elbuknak. Megint más a tövisek közé vetett mag: ezek azok, akik meghallják az igét, de e világ gondja, a gazdagság csábítása vagy egyéb dolgok megkívánása benövi és megfojtja az igét, úgyhogy ez sem hoz termést. A jó földbe vetett mag: azok, akik hallgatják az igét, befogadják, és az egyik harmincannyi, a másik hatvanannyi, némelyik pedig százannyi termést hoz.

Üzenet:

Reménységem van abban, hogy a szőnyis gyermekek szíve jó föld. Isten Igéje, a hit magocskája jó termőföldbe hullott. Gyökeret ereszt, és ott növekszik.

Reménységem van abban, hogy az otthon töltött napokban is elhangoznak a megtanult imák, énekek. Hogy a kis magocskákat locsolgatjátok, védelmezitek, azok növögetnek és fejlődnek.

Ha naponta teszed a dolgot, szófogadó vagy és igyekszel a szorgalmaddal segíteni a szüleid, családod életét, te is jó föld vagy. Ha nem feledkezel meg rokonaidról, nagyszüleidről, barátaidról, és felhívod őket, kedves szavakkal fejezed ki, hogy mit érzel irántuk, akkor szépen növekszik a magocskád.

Gondozd a kis magot!

Imádkozzunk: "Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved; jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól! Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen."

 

2020.április 20.

Áldás, békesség! Jó reggelt kívánok!

Kezdőének(gyakorlásul): 338. dicséret

https://www.youtube.com/watch?v=IQp5IORLUig&list=PLgMwv1kVEU6x2rU6EckS49TXi7PAY1B2A&index=8

Imádság: Jó Istenem…

Ige: 1. János 3, 8.

 Ezt a szigetet sűrűn benőtte a gyom és a dudva.

-          Friss vizet keresünk – szólította meg Balambér a derékig érő gazból előkúszó szigetlakót. – Nem tudnál segíteni?

-          Menjetek balra addig a nagy fáig – mondta -, ott vágjatok át a bozótoson és a második fatönknél már meg is látjátok a patakot.

-          Ne arra menjetek – vigyorgott egy másik ismeretlen-, ha jbbra megkerülitek azokat a sárga bogyókat, onnan már csak hosszú ugrás előre a tóig.

-          Én tudom a jó utat – szólalt meg egy újabb idegen. – Balról menjetek a bogáncsosba, mindig az orrotok után, míg megláttok egy mély árkot, mögötte ered a forrás.

-          Melyik lehet az igazi út? – töprengtek hajósaink.

-          Egyik sem – mormolta Bernát.

-          Mindhármuknak igaza van! –indult feléjük egy újabb szigetlakó.

-          Gyertek velem! – mondta Bernát, és elindultak a negyedik irányba. – Ezek lehazudják a csillagot is az égről!

Hamarosan vízcsobogást hallottak és egy vízesésre találtak: fehéren zubogott a kövekre a víz, és keskeny mederben folyt tovább. Felfrissülve megtöltötték a kannáikat is, már éppen fordultak visszafelé, mikor egy eddig nem látott szigetlakó szólította meg őket:

-          Szabadok lesztek – sompolygott oda hozzájuk-, ha a szigeten maradtok. Szívesen segítek, ha megszívlelitek, amit mondok.

-          Vigyázzatok! – suttogta Berti, miközben lassan hátrálni kezdtek. –Ő a főhazug! Olyan ő, mint a kígyó, aki már Ádámot és Évát is becsapta.

-          Az ősi kígyó, az ősellenség, maga az ördög – suttogta rekedten Bernát, miközben lépésről lépésre hőkölt a csapat a part felé.

-          Szemesnek áll a világ – követte őket a gyanús alak -, szamarak, elszaladhattok, de nem juttok messzire. Szakadatlan szemmel tartalak benneteket!

Hajósaink nagyon megrémültek, nem értették, mi is történt ezen a szigeten. Tanácstalanul néztek Bernátra.

-          Tudjátok, a világban mindenhol munkálkodik a gonosz. Nehéz neki ellenállni. Hazugságra, csalásra, erőszakos tettekre veszi rá az embereket. Nem kell tőle félni, de folyton résen legyetek, hogy ne kerítsen a hatalmába. Bízzatok az Úrban, kérjétek segítségét, hisz:

„… azért jelent meg Isten Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa.”

(1.    János 3, 8.)

Imádság: Mi Atyánk…

Záróének: https://www.youtube.com/watch?v=CTNTGIEWKls

 1.Aki értem megnyíltál,

Rejts el, ó örök kõszál!

Az a víz, s a drága vér,

Melyet adtál bûnömér’,

Gyógyír legyen lelkemnek,

Bûntõl, s vádtól mentsen meg!

 

2Törvényednek eleget

Bûnös ember nem tehet;

Buzgóságom égne bár,

S folyna könnyem, mint az ár,

Elégtételt az nem ad,

Csak Te válthatsz meg magad.


3.Jövök semmit nem hozva,

Keresztedbe fogózva,

Meztelen, hogy felruházz,

Árván bízva, hogy megszánsz.

Bűnöm nem hagy pihenést,

Mosd le ó, mert megemészt!

Jó tanulást kívánok! Áldás, békesség!

 

2020. április 17.

Áldás, békesség!
Kegyelem néktek és békesség, Istentől, a mi Atyánktól, és az Ő egyszülött Fiától, az Úr Jézus Krisztustól! Ámen

Énekeljük a 165. dicséretünket!
https://www.youtube.com/watch?v=PUOAW8saS7Y

Imádkozzunk!
Jó Istenem, felébredtem, Te őrködtél énfelettem.
Köszönöm, hogy megtartottál, ez új napra virrasztottál. Ámen.
Atyánk add ránk áldásodat, hogy jól töltsük el napodat,
hogy ne legyünk itt hiába, e szent célú bezártságba!
Áldd meg a mi leckéinket, hogy növeljük a hitünket,
nemesítsük a mi szívünket, és tiszteljük Teremtőnket!
Atyánk, add ránk e kegyelmet, adj szorgalmat és figyelmet! Ámen

Isten Igéje Pál apostol Efézusiakhoz írt levelének 1. részéből így szól hozzánk a 15. verstől:
15Én tehát, miután hallottam az Úr Jézusba vetett hitetekről és a bennetek minden szent iránt megnyilvánuló szeretetről, 16szüntelenül hálát adok értetek, amikor megemlékezem rólatok imádságaimban; 17és kérem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atyja adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás Lelkét, hogy megismerjétek őt; 18és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok: milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, 19és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön.
Imádkozzunk!
Mennyei Atyánk,
otthonainkban üljük körbe a Te szavaidat, hogy minden reggel abból merítsünk.
Buzgón folyó forrása van hatalmadnak. Minden napra van szavad hozzánk.
Csak Rád figyelni taníts meg bennünket!
Vetesd észre velünk, hogy önerőnk kevés, de ha benned bízunk,
a lehetetlennek tűnőre is képessé teszel bennünket!
Hatalmad nagyobb minden betegségnél, gyengeségünkben is erőt adsz.
Jelenléted távol tartja tőlünk a gonoszt,
és közelünkbe enged minden megtartó gondolatot.
Lelked erejét add nekünk, hogy egymáshoz közelíts bennünket!
Tudjunk együtt kérni szabadulást szent Felségedtől!

Most mutatod meg nekünk, hogy mi kovásza vagyunk ennek a városnak,
akik képesek vagyunk egymásért is imádkozni Hozzád.
Szüntelen hálaadással kulcsoljuk össze a kezünket.
Formáld az életünket, engedd meg nekünk, hogy őszinte,
áldozatkész, Rád hallgató hívők lehessünk, akiken ragyog a Te Lelked megújító fénye!
Szabadíts meg bennünket a gonosztól, mert a tieid vagyunk!
Ámen
Szüntelenül hálát adok értetek.
Feleljünk Isten szavára énekszóval!
https://www.youtube.com/watch?v=2aduwCNHOyE

 


2020. április 16.

Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola reggeli áhítat

 https://www.youtube.com/watch?v=Kc-nJyJE9wk&feature=youtu.be

A kezdés dátuma: 2020. április 16. csütörtök 7 óra 45 perc. Ettől az időponttól bármikor megtekinthető!

Ugyanakkor nyomtatott formában az Egyházközség honlapján http://www.vasarhelyiotemplom.hu/ az igehirdetés mappában olvasható. 

Ugyanezeken a helyeken, ugyanebben a formában az Egyházközség más alkalmai is láthatóak, hallhatóak, illetve olvashatóak.

 

2020. április 15.

1Kir. 17 2-9

Ezután így szólt hozzá az Úr igéje:

Eredj el innen, menj kelet felé, és rejtőzz el a Kerít-patak mellett, a Jordántól keletre!

A patakból majd ihatsz, a hollóknak pedig megparancsoltam, hogy gondoskodjanak ott rólad.

Elment tehát, és az Úr igéje szerint járt el. Odaérve letelepedett a Kerít-patak mellett, a Jordántól keletre.

A hollók hordtak neki kenyeret és húst reggel, kenyeret és húst este, a patakból pedig ihatott.

Egy idő múlva azonban kiszáradt a patak, mert nem volt eső az országban.

Ekkor így szólt hozzá az Úr igéje:

Kelj föl, és menj el a Szidónhoz tartozó Sareptába, és maradj ott!

 Úgy tűnik, eljön az az idő, amikor Isten első emberének is bujkálni kell. Illés elfárad és az Isten biztonságba küldi, hogy megpihenhessen, és ott gondját viseli, ameddig azt szükségesnek tartja. A folyó kiszáradása nem azt jelenti, hogy az Isten lemondana Illésről, inkább arról, hogy eljött az ideje annak, hogy Illés összeszedje magát és újra útra keljen.

Velünk is előfordulhat, hogy elfáradunk, hogy elmenekülnénk a nehézségektől, a feladatoktól. Isten teret ad nekünk is, hogy ezt megtehessük. Ám Isten nem mentesít a feladatok alól. Isten csak segít felkészülni azok elvégzésére. A tavaszi szünet talán jó lehetőség volt felkészülni az új megpróbáltatásokra. Már pontosan tudjuk mi vár ránk. Amikor minden erőnk elhagyni készül bennünket, ne feledjük, hogy Isten helyet ad annak, hogy megpihenhessünk és mellette, vele felkészülhessünk az új feladatokra. Légy te is az aki Istentől merít az új megpróbáltatásokra.

Ámen!

 

2020. április 8.

https://www.youtube.com/watch?v=rejiYEUdOyI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR...2020. április 7.

Áldás, békesség!

Kegyelem nékünk és békesség, Istentől, a mi Atyánktól, és az Ő egyszülött Fiától, az Úr Jézus Krisztustól! Ámen

Imádkozzunk:

„Jó Istenem, felébredtem, Te őrködtél énfelettem.

Köszönöm, hogy megtartottál, ez új napra virrasztottál! Ámen

Atyánk add ránk áldásodat, hogy jól töltsük el napodat,

hogy ne legyünk itt hiába, e szent célú bezártságba!

Áldd meg a mi leckéinket, hogy növeljük a hitünket,

nemesítsük a mi szívünket, és tiszteljük Teremtőnket!

Atyánk, add ránk e kegyelmet, adj szorgalmat és figyelmet! Ámen”

Énekeljük el a 243. dicséretet: Téged ó Isten dicsérünk

https://www.youtube.com/watch?v=PfXerhQH4vg&feature=youtu.be

Isten Igéje így szól ma hozzánk Lukács evangéliumából, a 21. fejezet 29-31. verseiből:

„Mondott nekik egy példázatot is: Nézzétek meg a fügefát és a fákat mind! Amikor látjátok, hogy már kihajtottak, magatoktól is tudjátok, hogy már közel van a nyár. Így ti is, amikor látjátok, hogy mindezek bekövetkeznek, tudjátok meg: közel van az Isten országa.”

Most az otthonaink falai közé zárva élünk. Az ablakon kinézve, udvarunkra, házunk elé kimerészkedve mégis szembetűnő, hogyan ébred, bontakozik ki a természet. Reménnyel tölt el a kipattanó rügyek, virágzó fák, zöldellő növényzet látványa, hogy a közeledik a nyár, és hogy a nyár bizonyára elhozza a szabadulásunkat is. Közeledik Isten is felénk. Mi Isten házába elmenni nem tudunk, hát bejön Ő a házainkba. Most olyan falak közt is hangos énekszó és imádság hallatszik, ahol eddig még nem szólt Isten dicsérete. Eljön az Úr, közeledik felénk, és elhozza a várt szabadítást! Adjon erőt mindannyiunknak ez a bizonyosság!

Énekeljük Isten igéjére válaszul a 479. dicséret valamennyi versszakát: Hinni taníts Uram

https://www.youtube.com/watch?v=1PXHuEtx7kk&fbclid=IwAR0HKroPW5DawF3UW2TVPvw2c3caXRHrGYmP5uvT8rc3swgZPChtrJFj8T8

Imádkozzunk: "Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved; jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól! Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen."


 2020. április 6.

Áldás, békesség! Jó reggelt kívánok!

Kezdőének: 338. dicséret

https://www.youtube.com/watch?v=IQp5IORLUig&list=PLgMwv1kVEU6x2rU6EckS49TXi7PAY1B2A&index=8

Imádság: Jó Istenem…

Ige: Máté 6, 19-21.

Különös, köves, kavicsos, barlangokkal lyuggatott parthoz érkezett a kis csapat. A LEMENŐ Nap fénye hol itt, hol ott szikrázott fel a köveken. Bence már alig tudta leplezni izgatottságát, elsőnek ugrott partra.

-         

Megérkeztünk! – rohangált fel-alá türelmetlenül. – Ti menjetek, keressetek eledelt, én a parton segítek, és megtöltjük a hajó fenekét finomságokkal.

-         

Látod, Beáta, Bence milyen aktív ma? – mondta Bernát, miközben zsákokkal a hátukon csetlettek-botlottak a köveken a fák felé.

Késő este lett, mire összegyűjtöttek néhány napra való ennivalót. melyet Bence az utolsó szálig betakarította a hajófenékre. Éjjel Bella arra ébredt, hogy Bence egy kis versikét ismételget magában:

Megkaptam, amit akartam, hazamehetek…

Hajnalban arra ébredtek, hogy vízben álltak az ágyak alattuk, pedig a tenger teljesen sima volt, a hajó viszont mélyen belemerült a vízbe.

-         

Léket kaptunk, süllyedünk! – kiáltották rémülten.

Az élelmiszerraktárban a vízen ringatózó gyümölcsök alatt megcsillant valami. Bernát belemarkolt a vízbe.

-         

Drágakövek! – képedt el. – Hát ez volt Bence titka! – folytatta. – Túlterhelte a hajót. Dobjátok ki gyorsan, mielőtt még elsüllyedünk!

Bence ráhasalt a kövekre:

-         

Megtiltom! A kövek az enyémek! – óbégatta elkeseredetten.

A többiek azonban két marokkal szórták a fénylő, súlyos terhet a tengerbe. A bárka lassan emelkedni kezdett.

-         

Fogd be a szád! – mérgelődött Balambér - , miattad kell koplalnunk a következő szigetig! Az ennivaló nagy része elázott!

-         

Szíved kincse: rejtett kincsed, mondd, mit ér? Tán többet az életednél? – énekelte Berti.

Bence napokig nem evett, nem ivott, csak hasalt a pár marék megmentett drágakövén komor képpel morogva magában. Egyszer azt vette észre, hogy valaki kedvesen megsimogatja a fejét:

-         

Bele ne betegedj! – tartott egy szendvicset és egy pohár vizet gyengéden a lesoványodott Bence elé. – Tudod, nem az a fontos, milyen értékeket birtokolsz, mert ezek veszendők és múlandók, mint az ételünk, amit a víz eláztatott. Mi van a szívedben? Ott vannak a kincseid: a szeretet, a jóság, a türelem és a hűség. Ezt tanuld ma meg:

„Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok betörnek, és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem törnek be, és nem lopják el. Mert ahol a te kincsed van, ott lesz a te szíved is.”

Imádság: Mi Atyánk…

Záróének: https://www.youtube.com/watch?v=fP0UPy8OU-c

Ahol a kincsünk, ott van a szívünk,

ezt régóta tudjuk már.

Ezért örökké tartó kincseket gyűjtünk,

mit moly, rozsda meg nem rág.

Amíg csak élünk, Jézusra nézünk,

nem keresgélünk tovább.

Sohase félünk, tudja a szívünk,

Jézusban kincsre talált.

Jó tanulást kívánok! Áldás, békesség!

2020. április 3.

Áldás, békesség!
Kegyelem néktek és békesség, Istentől, a mi Atyánktól, és az Ő egyszülött Fiától, az Úr Jézus Krisztustól! Ámen

Énekeljük a 380. dicséretünket!
https://www.youtube.com/watch?v=a3THh5IHXYE

Imádkozzunk!
Jó Istenem, felébredtem, Te őrködtél énfelettem.
Köszönöm, hogy megtartottál, ez új napra virrasztottál. Ámen.
Atyánk add ránk áldásodat, hogy jól töltsük el napodat,
hogy ne legyünk itt hiába, e szent célú bezártságba!
Áldd meg a mi leckéinket, hogy növeljük a hitünket,
nemesítsük a mi szívünket, és tiszteljük Teremtőnket!
Atyánk, add ránk e kegyelmet, adj szorgalmat és figyelmet! Ámen

Isten Igéje Lukács evangéliumának 21;1-4. verséből ma így szól hozzánk:

1Amikor feltekintett, látta, hogyan dobják a gazdagok áldozati ajándékaikat a perselybe. 2Észrevett ott egy szegény özvegyasszonyt is, aki két fillért dobott abba, 3és így szólt: „Bizony, mondom néktek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a perselybe. 4Azok ugyanis mind a feleslegükből dobtak az áldozati ajándékokhoz, ő azonban szegénységéből mindazt beledobta, amije volt, az egész vagyonát.”

Imádkozzunk
Köszönjük Istenünk, hogy Te semmit nem sajnálsz tőlünk.
Úgy szeretsz bennünket, hogy legnagyobb kincsedet,
Jézust, a Te egyszülöttedet adtad értünk, hogy megments bennünket.
Tőlünk nem kéred, hogy életünket áldozzuk oda neked,
csak szívbeli bizalmunkat reméled.
Látod, hogy mi nehezen mondunk le a saját szerzeményeinkről,
mindent meg akarunk vásárolni, be akarunk raktározni,
jogdíjat akarunk kérni érte, tartalékolunk a nehéz időkre,
azt hisszük, hogy ez ment meg bennünket a bajtól.
Nem merjük könnyen Rád bízni magunkat, nehezen hisszük el,
hogy Te gondoskodni akarsz minden nap rólunk akkor is,
amikor nekünk már ehhez is elfogyott az erőnk.
Kérjük, hallgasd meg a mi imádságunkat,
fogadd ma reggel hálaénekünket!
Ámen

Feleljünk Isten szavára a 346. dicséret éneklésével!
https://www.youtube.com/watch?v=yXeqhduO_bM

 

2020. április 2.

https://www.youtube.com/watch?v=zFaGsKj4fMA


2020. április 1.

Kedves gyülekezet!

Mai napra egy írásbeli prédikációt ajánlok áhítat gyanánt, melyet Csetényi Református Egyházközség tett közzé a következő elérhetőségen:

http://www.cseteny.reformatus.hu/index.php/vasarnapi-igehirdetesek/item/243-szamits-istenre

Áldás,békesség!


 2020. március 31. 

Imádkozzunk: "Jó Istenem, felébredtem, Te őrködtél énfelettem. Köszönöm, hogy megtartottál, ez új napra virrasztottál! Ámen"

Isten Igéje:

Ekkor kisgyermekeket vittek hozzá, hogy megérintse őket, a tanítványok azonban rájuk szóltak. Amikor ezt Jézus észrevette, megharagudott, és így szólt hozzájuk: „Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony, mondom néktek: aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be abba.” Ekkor átölelte és kezét rájuk téve megáldotta őket.

Üzenet:

Amikor gyermekekkel érkeztek szülők Jézushoz, akkor a tanítványok távol akarták tartani őket Jézustól. Ne terheljék a Mestert! Nem ér rá ilyen kicsiségekre!

Jézus egyáltalán nem így gondolkodott felőlük. Megharagudott tanítványaira, és szigorúan így szólt: „Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket.” A gyermekek ugyanis Isten számára épp oly fontosak, mint a felnőttek.

Otthon töltve napokat, hosszú heteket, bizonyára már mindannyian megfogalmaztátok, milyen érzés egyedül lenni. Hiányoznak az osztálytársak, a barátok, akik nélkül egyedül játszani nem olyan jó. De a tanítók is hiányoznak, akik vezetgettek benneteket a tudás birodalmában. Milyen jó az, hogy mégsem kell teljesen egyedül lenni, hiszen veletek van a családotok. A szüleitek gondoskodnak és ellátnak benneteket mindennel, amire szükségetek van. Bíztok bennük, hiszen tudjátok, hogy most különösen is mindenben tőlük függtök.

Erre utal Jézus, mikor azt mondja a gyerekekről, hogy ilyeneké az Isten országa. Az „ilyeneké” nemcsak a gyermekeket jelenti, hanem mindenkit, aki „olyanná lesz, mint egy gyermek”. Jézus ezzel arra a beszélgetésre emlékeztette tanítványait, melyet bevezetésként mondott arra a kérdésükre, hogy ki a nagyobb a mennyek országában. Akkor egy gyermeket hívott magához, közéjük állította, és azt mondta: „Ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába” (Mt 18,3).

A mennyek országában csak azok számára van hely, akik teljesen a mennyei Atyától akarnak függeni, mint ahogy a kisgyermekek nem tudnak meglenni a szüleik nélkül. Éppen ezért szereti így az Úr Jézus a gyermekeket. Ők a legnyitottabbak szeretete számára. Ahogy a kisgyermekek egyszerűek, őszinték és bíznak szüleikben, úgy kell mindenkinek viselkednie Istennel szemben. „Aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be abba” – mondta Jézus nagyon határozottan. Fogalmazhatjuk így is: csak aki teljesen ráhagyatkozik Istenre, az részesül az Ő kegyelmében.

Jézus magához ölelte a gyermekeket. Ezzel megmutatta, hogy befogadja őket irgalmába és kegyelmébe. Majd rájuk tette kezét és megáldotta őket. Akit Ő megáld, az boldog. Áldásban pedig a gyermekek is részesülhetnek!

Jézus magához ölelő szeretete, és Isten áldó kegyelme legyen mindannyiunkkal!

Imádkozzunk: "Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved; jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól! Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen."


2020. március 30.

 Áldás, békesség! Jó reggelt kívánok!

Kezdőének: 25. zsoltár https://www.youtube.com/watch?v=yBGUV6-j67s

Imádság: Jó Istenem…

Ige: Zsoltárok könyve 69,31.

Hajósaink még ki sem kötöttek a madárfészekhez hasonló, puha fűből, vékony gallyacskákból mesterien körbefont szigeten, szívüket máris betöltött a hála. Lehuppantak a lágy parton és túlcsorduló szívvel hallgatták a lombok közül százával fel-felröppenő énekesmadarak dalát. Úgy érezték, biztonságban vannak, mintha Isten tenyerén sütkéreznének.

- Itt ünnepeljük a húsvétot! –mondta Bernát. – Ennél alkalmasabb helyet aligha találunk.

Az öbölben ringó bárka árboca keresztként rajzolódott az égre egy másik keresztre emlékeztetve őket, ami 2000 évvel ezelőtt állt a Golgotán. A csicsergő, csivitelő, cserregő, csacsogó és csicserésző madarak mind befogták a csőrüket, amikor nagypéntek délutánján a kormányos énekelni kezdett:

- Sokan kérdezik – kezdte Bernát -, miért fogták el Jézus Krisztust, miért kínozták és gúnyolták, miért ítélték el és végezték ki a kereszten, ha Ő volt az egyetlen bűntelen ember a világon, aki egész életében tanított, gyógyított és csak jót tett mindenkivel.

- Ő önként ment a keresztre – mondta Balambér.

- Értünk vállalta a halászt! – folytatta Berti.

- Elszenvedte helyettünk a büntetést – suttogta Bella.

- Amit mi érdemeltünk volna bűneinkért – tette hozzá Beáta.

- De csak ha bevalljuk neki! – szólt Rebeka.

- Mert Ő a Megváltó! – lelkendezett Béla.

- Igen – bólintott Bernát. – „Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért” (János 15,13.)

„Mi is éljünk vigadva hát,

Daloljunk szép halleluját,

Hadd zengje Krisztust énekünk,

Ki sírból feltámadt nekünk!

Halleluja!”

- És miért mehetünk Jézushoz? – kérdezte Bernát.

- Mert feltámadott! – kiáltották.

- Mert az ígérte, hogy helyet készít nekünk a Mennyben – mondta Bence.

- A HÁLA szigetén vagyunk – mondta komolyan Bernát -, tanuljuk meg egy életre: akkor lesz igazán mienk valami, ha megköszönjük:

„Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással.”

Imádság: Mi Atyánk…

Záróének: Hála, hogy itt e csöndes reggel https://www.youtube.com/watch?v=ZY20GL37ms4

Jó tanulást kívánok! Áldás, békesség!


2020. március 27.

 Lukács evangéliuma 18;9-14

 „Némely elbizakodott embernek, aki igaznak tartotta magát, a többieket pedig lenézte, ezt a példázatot mondta: 10Két ember ment fel a templomba imádkozni: az egyik farizeus, a másik vámszedő. 11A farizeus megállt, és így imádkozott magában: Istenem, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember: rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is. 12Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek. 13A vámszedő pedig távol állva, még szemét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt: Istenem, légy irgalmas nekem, bűnösnek! 14Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint amaz. Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik.”

 A példabeszédben két ember ment be a templomba: egy farizeus és egy vámszedő.

 A farizeus minden törvényt, amit a közössége szabálynak rendelt, betartott. A pénzéből, a vagyonából tizedet adott, megtartóztatta magát ételektől, böjtölt.  Azt gondolta, hiba nélkül való az élete, sokan példát vehetnének róla. Ahogyan közöttetek az osztályban is vannak olyan gyerekek, akik minták, akikkel a tanáraitok örömmel példálóznak. Teli volt szemmel láthatóan értékes tulajdonságokkal ez az ember.  Ezzel maga is tisztában volt. Nincs is ezzel önmagában semmi baj. De az orrát magasan hordva, szabályosan bevonult a templomba, miközben azt mormolta magában, hogy milyen jó, hogy ő különb mindenkinél.

 A másik ember, egy vámszedő volt. Valami olyasforma lehetett, mint a csepp kis ember, Zákeus. Emlékeztek? Hazaárulónak tartották a sajátjai, az idegen hatalom pénzbeszedő szolgájaként beszéltek róla a városbeli emberek. Ha valaki vámszedő volt, arról előre feltételezték, hogy hűtlenül bánik a rábízott pénzzel, biztosan saját zsebére is gyűjtöget. Nem nagyon nevezte barátjának senki az ilyet. Mert ki szereti a szavát megszegőt? Ki vágyik arra, hogy a barátja meglopja? Vagy örülnél, ha egy társad hibái miatt egyenesen téged tartanának megbízhatatlannak? A gyülekezeti közösség szemében nem sokat érő ember volt ez a vámszedő. Valószínűleg inkább elkerülték őt, mintsem, hogy bárki barátságot kössön vele. Legfőképpen nem egy farizeus! Tudta ezt a vámszedő is, nem is közelített a farizeushoz. Megállt hátul a templomban, és ha már embertársától nem várhatott együttérzést, hát az Istenhez fordult irgalomért.

 Ámde van kettőjükben egy közös; a zsinagógába, a templomba, a közösség házába ment be imádkozni mindkettőjük. Azért mentek oda, hogy találkozásuk legyen az Istennel.

 Tudjátok hová fogunk ma menni? Sehová. Látszólag.

Isten egy kicsit megállított bennünket. Nem középen a templomban, hogy büszkén nézzenek ránk mások. Nem is hátul, büntetésül, elültetve az utolsó padba, hogy ne is lásson minket senki. Hanem itt és most, a legbelső szobánkban. Azért, hogy most ne mutogathassunk senkire, és ne is tapsoljuk a legkiválóbbakat. Csak Isten van itt és Te. Azért van így, hogy megértsd, az Istennek van hatalma rajtunk, és nem nekünk rajta vagy egymáson.

 Annak belátására van szükségünk, hogy közelítsünk Istenhez, mert ő közeledik hozzánk. Szükségünk van a kegyelmére! Ugye milyen farizeusok tudunk lenni, mikor elhisszük magunkról, hogy nincs bennünk semmi, amit ne kellene jobbá tenni.

 Jézus megmutatta nekünk, hogyan éljünk. Ő, aki életnek és halálnak ura, nem tartotta rangon alulinak, hogy a szolgálatunkba álljon.

Hálát adok, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember. De nem azért, mert magamat többre tartom másoknál, hanem éppen azért, mert megtapasztaltam, mennyire szükségem van a társaimra. Látom, hogy hogyan tudjuk kipótolni egymás hiányait.

 Te is érzed biztos, hogy egyedül, a tanáraid nélkül, nehezebb a tanulás. Egyedül, a szüleid vagy a testvéreid nélkül nem boldogulnál most otthon.  Még focizni sem érdemes, ha nincs, aki visszarúgja a labdát. Istennek tetszett, hogy különbözővé tegyen minket.

 Imádkozzunk ma egymásért a bennünket is megtartó Istenhez!

Mennyei Atyánk, gondviselő Istenünk!
Fejet és térdet hajtva állunk előtted,
ismersz bennünket,
nem kell, hogy bemutatkozzunk Neked.
Engedd, hogy úgy nézzünk ma a tükrünkbe,
hogy meglássuk magunkban a javítanivalót.
Bocsásd meg, ha nem figyeltünk eléggé a körülöttünk élőkre,
vagy elhamarkodottan ítélkeztünk más felett.
Taníts minket ma mások életére is áldást kérni Tőled,
mert neked mi mindannyian egyformán kedvesek vagyunk.
Jézusunk, életedet adtad minden társunkért is,
hálából dicsérjük énekszóval nevedet.
Küldd hozzánk védelmező, bátorító Lelkedet!

Ámen

 

2020. március 26.
 https://www.youtube.com/watch?v=qlE-T0DzPQk


2020. március 25.

https://www.youtube.com/watch?v=B_xTcHkAF5o&feature=youtu.be&fbclid=IwAR...

2020. március 24.

Imádkozzunk: "Jó Istenem, felébredtem, Te őrködtél énfelettem. Köszönöm, hogy megtartottál, ez új napra virrasztottál! Ámen"

Énekeljünk: 434. dicséret Vezess Jézusunk…

Isten Igéje: Zákeus története
(Lukács evangéliuma 19,1-10)

Ezután Jézus Jerikóba ért, és áthaladt rajta. Élt ott egy Zákeus nevű gazdag ember, aki fővámszedő volt. Szerette volna látni, hogy ki az a Jézus, de kis termetű lévén, nem láthatta a sokaságtól. Ezért előrefutott, és felmászott egy vadfügefára, hogy lássa őt, mert arra kellett elmennie. Amikor Jézus odaért, felnézett, és így szólt hozzá: Zákeus, jöjj le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom. Ekkor sietve lejött, és örömmel befogadta. Akik ezt látták, mindnyájan zúgolódtak, és így szóltak: Bűnös embernél szállt meg. Zákeus pedig odaállt az Úr elé, és ezt mondta: Uram, íme, vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit törvénytelenül vettem el, a négyszeresét adom vissza annak.  Jézus így felelt neki: Ma lett üdvössége ennek a háznak, mivelhogy ő is Ábrahám fia. Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. 

Üzenet: Zákeus, a vámszedő nagy dologról mondott le. Arról a dologról, ami kitöltötte az életét. Amiről szólt a munkája, és ami körül forgott minden gondolata, vágya. Ami az élete örömét adta. Ez pedig a pénz volt.

Jézus meglátogatta őt, és ő megváltozott. Lemondott a rengeteg pénzről, amit összegyűjtött, korábban elcsalt az emberektől. Jézus erre a döntésére azt válaszolta: Ma lett üdvössége ennek a háznak. Vagyis ma lett Zákeus szabad, hiszen megszabadult a pénz rabságából.

Téged mi tart rabságban? Van olyan dolog az életedben, ami túlzottan befolyásol? Ami naponta vezeti és uralja a gondolataidat, tetteidet?

Böjt van, a lemondás ideje. Az Úr most mindannyiunkat lemondásra kér, hiszen egészen másként kell most élni az életünket, mint ami eddig a megszokott volt. Most kénytelenek vagyunk sok mindenről lemondani. De van-e olyan dolog, amiről önként le tudunk mondani, hogy szabadok legyünk? A megrögzült rossz szokásaink, a már függőséggé alakult szenvedélyeink fogva tartanak. Nehéz tőlük megszabadulni, egyedül nem sikerül.

Ha engedjük Jézust közel jönni, ha mi is vágyunk arra, hogy Jézushoz közel kerüljünk, ő elhozza az üdvösséget: felszabadít, megszabadít.

Énekeljünk: 470. dicséret  Úr Jézus, nézz le rám…

https://www.youtube.com/watch?v=GyrAgthc7QA

Imádkozzunk: "Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved; jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól! Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen."


2020. március 23.

Áldás, békesség! Jó reggelt kívánok!

 

Kezdőének: 1. zsoltár

Reggeli imádság: Jó Istenem, felébredtem…

Ige: Filippi 4,4

“Örüljetek az Úrban mindenkor!”

 

Hajósainknak már elfogyott az utolsó cseppvizük, az élelmük, megéheztek, megszomjaztak. Mekkora öröm volt, amikor a láthatáron felbukkant a következő sziget! Tisztán ragyogott az ég, vakítóan sugárzott a Nap, amikor a sziget felett egy felhőcske tűnt fel és pontosan akkorára dagadva, mint alatta a fold, eleredt belőle az eső. Közelebb érve azt látták, hogy egy hatalmas viragos kerthez értek, melyet imént locsolt meg az Úr langyos esővel. Édes, nektáros illatok gőzölögtek a levegőben és töméntelen szelíd virág mosolygott rájuk kedvesen.

-          Isten hozott benneteket! –hajtotta meg magát kecsesen az egyik szigetlakó.

-          Örömmel látunk titeket – szólt  másik.

-          Mi már ittunk – sóhajtotta elégedetten a harmadik -, nem vagytok szomjasak? Arrafelé találtok egy tiszta vizű patakot! – jelezte az irányt leveleivel.

Utazóink fel is keresték a patakot, jót ittak és felüdültek

-          Örülnénk, ha ennétek is valamit, mert nekünk bőven van elég, még ránk romlik – mondták a többiek.

-          Miért vagytok ilyen kedvesek? – kérdezték utasaink.

-          Miért ne lennénk? Minden okunk megvan az örömre!

-          Van mit ennünk!

-          Van tiszta víz a patakban!

-          Süt a nap!

-          Bőven terem a föld!

-          Elegendő eső esik! Látjátok, mindenünk megvan, az Isten gondot visel ránk – mondták egyszerre a szigetlakók.

-          Ezért örülünk reggeltől estig és estétől reggelig – hullámzott végig az elégedettség a lakókon.

Miután a hajósok feltöltötték üres kamrájukat és vizes hordóikat, Bert így kezdett énekelni:

                        Már van türelmünk,

                        békességünk:

Isten ajándékai

A mi szívünkben

is kinyílnak

az öröm piros virágai…

Bernát pedig ezt az Igét találta erre  napra:

“Örüljetek az Úrban mindenkor!”

 

Mi Atyánk…

 

Záróének: Ne aggodalmaskodjál…

 

Jó tanulást, jó egészséget kívánok.

Áldást, békességet!


2020. március 20.

Imádkozzunk: "Jó Istenem, felébredtem, Te őrködtél énfelettem. Köszönöm, hogy megtartottál, ez új napra virrasztottál! Ámen"

Énekeljünk: 151. dicséret Uram Isten. siess…

Gitárkíséret: https://www.youtube.com/watch?v=zIY8fvT2H2w

Isten Igéje: Jézus meggyógyítja a bénát (Lukács evangéliuma 5, 17-26)

Egyik nap, amikor Jézus éppen tanított, farizeusok és törvénytanítók is hallgatták őt, akik Galilea és Júdea különböző városaiból és Jeruzsálemből érkeztek. Az Úr ereje volt Jézussal, hogy gyógyítson. Eközben néhány ember érkezett, akik hordágyon egy megbénult férfit akartak Jézus elé vinni. A nagy tömeg miatt azonban nem tudtak a közelébe férkőzni. Ezért felmentek a tetőre, és onnan eresztették le a hordágyat a megbontott tetőn keresztül Jézus elé, a középre. Jézus, amikor látta hitüket, a beteghez fordult: „Barátom, a bűneid meg vannak bocsátva.” A törvénytanítók és farizeusok ezt mondták magukban: „Kicsoda ez, hogy így megsérti Istent?! Hiszen a bűnöket egyedül Isten bocsáthatja meg!” De Jézus átlátott rajtuk, és így felelt meg nekik: „Miért gondolkodtok így? Szerintetek melyik könnyebb, ha azt mondom a bénának: bűneid meg vannak bocsátva! — vagy azt: kelj fel, és menj el!? Győződjetek meg róla: az Emberfia felhatalmazást kapott, hogy a bűnöket itt a földön megbocsássa!” Ekkor ismét a bénához fordult: „Én mondom neked, kelj fel, fogd a hordágyadat, és menj haza!” Az pedig azonnal felállt, felvette a hordágyát, és Istent dicsőítve hazament. Ezen mindenki elcsodálkozott, és dicsérték Istent. Csodálkozva és félelemmel telve mondták: „Milyen csodálatos dolgokat láttunk ma!” 

Üzenet: Mekkora hite van a béna ember 4 barátjának! Tömegen átfurakodva, lépcsőkön felcipelve, mennyezetet kibontva, háztetőn hasalva, kötélen leeresztve juttatják Jézus elé a barátjukat. Minden erőfeszítést megtesznek, hogy az egyetlen segítséget megtalálják a barátjuk számára. Hiszen csak Jézus segíthet. Nincs gyógyszer, nincs gyógyvíz, se gyógynövény teája, se gyógykenőcs, ami elűzné a bénultságot. Csakis az Úr segíthet, és az, aki az Úrtól jött: Isten Fia. Csak ez lebeg a 4 barát szeme előtt, és ez ad erőt ahhoz, hogy minden nehézséget leküzdjenek.

Mi most bezártságra vagyunk, leszünk kényszerítve. Talán te is úgy érzed magad, mint az a béna ember: mennél, sétálnál, szaladnál, bicikliznél, vásárolnál, találkoznál másokkal, de nem lehet. Most nem tehetjük. Talán te is szívesen másznál, erőlködnél, cipelnél, bontanál falakat, csak hogy legyen megoldás, legyen gyógyír a bajra, gyógyszer a betegségre, hogy élhessük újra a mozgékony és pörgős életünket. De most csak egyet tehetünk: bízzunk az Úrban!

„Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled! Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet.” (103. zsoltár 2-3. vsz.) 

Imádkozzunk: "Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved; jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól! Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen."


2020. március 19.

https://www.youtube.com/watch?v=IXzST8NuSMI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR...


2020. március 18.

https://www.youtube.com/watch?v=RRzNSVy3BhM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR...