ÁHÍTAT

 

 

 

 

2020. április 3.

Áldás, békesség!
Kegyelem néktek és békesség, Istentől, a mi Atyánktól, és az Ő egyszülött Fiától, az Úr Jézus Krisztustól! Ámen

Énekeljük a 380. dicséretünket!
https://www.youtube.com/watch?v=a3THh5IHXYE

Imádkozzunk!
Jó Istenem, felébredtem, Te őrködtél énfelettem.
Köszönöm, hogy megtartottál, ez új napra virrasztottál. Ámen.
Atyánk add ránk áldásodat, hogy jól töltsük el napodat,
hogy ne legyünk itt hiába, e szent célú bezártságba!
Áldd meg a mi leckéinket, hogy növeljük a hitünket,
nemesítsük a mi szívünket, és tiszteljük Teremtőnket!
Atyánk, add ránk e kegyelmet, adj szorgalmat és figyelmet! Ámen

Isten Igéje Lukács evangéliumának 21;1-4. verséből ma így szól hozzánk:

1Amikor feltekintett, látta, hogyan dobják a gazdagok áldozati ajándékaikat a perselybe. 2Észrevett ott egy szegény özvegyasszonyt is, aki két fillért dobott abba, 3és így szólt: „Bizony, mondom néktek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a perselybe. 4Azok ugyanis mind a feleslegükből dobtak az áldozati ajándékokhoz, ő azonban szegénységéből mindazt beledobta, amije volt, az egész vagyonát.”

Imádkozzunk
Köszönjük Istenünk, hogy Te semmit nem sajnálsz tőlünk.
Úgy szeretsz bennünket, hogy legnagyobb kincsedet,
Jézust, a Te egyszülöttedet adtad értünk, hogy megments bennünket.
Tőlünk nem kéred, hogy életünket áldozzuk oda neked,
csak szívbeli bizalmunkat reméled.
Látod, hogy mi nehezen mondunk le a saját szerzeményeinkről,
mindent meg akarunk vásárolni, be akarunk raktározni,
jogdíjat akarunk kérni érte, tartalékolunk a nehéz időkre,
azt hisszük, hogy ez ment meg bennünket a bajtól.
Nem merjük könnyen Rád bízni magunkat, nehezen hisszük el,
hogy Te gondoskodni akarsz minden nap rólunk akkor is,
amikor nekünk már ehhez is elfogyott az erőnk.
Kérjük, hallgasd meg a mi imádságunkat,
fogadd ma reggel hálaénekünket!
Ámen

Feleljünk Isten szavára a 346. dicséret éneklésével!
https://www.youtube.com/watch?v=yXeqhduO_bM

 

 

 

 

2020. április 2.

https://www.youtube.com/watch?v=zFaGsKj4fMA

2020. április 1.

Kedves gyülekezet!

Mai napra egy írásbeli prédikációt ajánlok áhítat gyanánt, melyet Csetényi Református Egyházközség tett közzé a következő elérhetőségen:

http://www.cseteny.reformatus.hu/index.php/vasarnapi-igehirdetesek/item/243-szamits-istenre

Áldás,békesség!

 

2020. március 31. 

Imádkozzunk: "Jó Istenem, felébredtem, Te őrködtél énfelettem. Köszönöm, hogy megtartottál, ez új napra virrasztottál! Ámen"

Isten Igéje:

Ekkor kisgyermekeket vittek hozzá, hogy megérintse őket, a tanítványok azonban rájuk szóltak. Amikor ezt Jézus észrevette, megharagudott, és így szólt hozzájuk: „Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony, mondom néktek: aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be abba.” Ekkor átölelte és kezét rájuk téve megáldotta őket.

Üzenet:

Amikor gyermekekkel érkeztek szülők Jézushoz, akkor a tanítványok távol akarták tartani őket Jézustól. Ne terheljék a Mestert! Nem ér rá ilyen kicsiségekre!

Jézus egyáltalán nem így gondolkodott felőlük. Megharagudott tanítványaira, és szigorúan így szólt: „Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket.” A gyermekek ugyanis Isten számára épp oly fontosak, mint a felnőttek.

Otthon töltve napokat, hosszú heteket, bizonyára már mindannyian megfogalmaztátok, milyen érzés egyedül lenni. Hiányoznak az osztálytársak, a barátok, akik nélkül egyedül játszani nem olyan jó. De a tanítók is hiányoznak, akik vezetgettek benneteket a tudás birodalmában. Milyen jó az, hogy mégsem kell teljesen egyedül lenni, hiszen veletek van a családotok. A szüleitek gondoskodnak és ellátnak benneteket mindennel, amire szükségetek van. Bíztok bennük, hiszen tudjátok, hogy most különösen is mindenben tőlük függtök.

Erre utal Jézus, mikor azt mondja a gyerekekről, hogy ilyeneké az Isten országa. Az „ilyeneké” nemcsak a gyermekeket jelenti, hanem mindenkit, aki „olyanná lesz, mint egy gyermek”. Jézus ezzel arra a beszélgetésre emlékeztette tanítványait, melyet bevezetésként mondott arra a kérdésükre, hogy ki a nagyobb a mennyek országában. Akkor egy gyermeket hívott magához, közéjük állította, és azt mondta: „Ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába” (Mt 18,3).

A mennyek országában csak azok számára van hely, akik teljesen a mennyei Atyától akarnak függeni, mint ahogy a kisgyermekek nem tudnak meglenni a szüleik nélkül. Éppen ezért szereti így az Úr Jézus a gyermekeket. Ők a legnyitottabbak szeretete számára. Ahogy a kisgyermekek egyszerűek, őszinték és bíznak szüleikben, úgy kell mindenkinek viselkednie Istennel szemben. „Aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be abba” – mondta Jézus nagyon határozottan. Fogalmazhatjuk így is: csak aki teljesen ráhagyatkozik Istenre, az részesül az Ő kegyelmében.

Jézus magához ölelte a gyermekeket. Ezzel megmutatta, hogy befogadja őket irgalmába és kegyelmébe. Majd rájuk tette kezét és megáldotta őket. Akit Ő megáld, az boldog. Áldásban pedig a gyermekek is részesülhetnek!

Jézus magához ölelő szeretete, és Isten áldó kegyelme legyen mindannyiunkkal!

Imádkozzunk: "Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved; jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól! Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen."

2020. március 30.

 Áldás, békesség! Jó reggelt kívánok!

Kezdőének: 25. zsoltár https://www.youtube.com/watch?v=yBGUV6-j67s

Imádság: Jó Istenem…

Ige: Zsoltárok könyve 69,31.

Hajósaink még ki sem kötöttek a madárfészekhez hasonló, puha fűből, vékony gallyacskákból mesterien körbefont szigeten, szívüket máris betöltött a hála. Lehuppantak a lágy parton és túlcsorduló szívvel hallgatták a lombok közül százával fel-felröppenő énekesmadarak dalát. Úgy érezték, biztonságban vannak, mintha Isten tenyerén sütkéreznének.

- Itt ünnepeljük a húsvétot! –mondta Bernát. – Ennél alkalmasabb helyet aligha találunk.

Az öbölben ringó bárka árboca keresztként rajzolódott az égre egy másik keresztre emlékeztetve őket, ami 2000 évvel ezelőtt állt a Golgotán. A csicsergő, csivitelő, cserregő, csacsogó és csicserésző madarak mind befogták a csőrüket, amikor nagypéntek délutánján a kormányos énekelni kezdett:

- Sokan kérdezik – kezdte Bernát -, miért fogták el Jézus Krisztust, miért kínozták és gúnyolták, miért ítélték el és végezték ki a kereszten, ha Ő volt az egyetlen bűntelen ember a világon, aki egész életében tanított, gyógyított és csak jót tett mindenkivel.

- Ő önként ment a keresztre – mondta Balambér.

- Értünk vállalta a halászt! – folytatta Berti.

- Elszenvedte helyettünk a büntetést – suttogta Bella.

- Amit mi érdemeltünk volna bűneinkért – tette hozzá Beáta.

- De csak ha bevalljuk neki! – szólt Rebeka.

- Mert Ő a Megváltó! – lelkendezett Béla.

- Igen – bólintott Bernát. – „Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért” (János 15,13.)

„Mi is éljünk vigadva hát,

Daloljunk szép halleluját,

Hadd zengje Krisztust énekünk,

Ki sírból feltámadt nekünk!

Halleluja!”

- És miért mehetünk Jézushoz? – kérdezte Bernát.

- Mert feltámadott! – kiáltották.

- Mert az ígérte, hogy helyet készít nekünk a Mennyben – mondta Bence.

- A HÁLA szigetén vagyunk – mondta komolyan Bernát -, tanuljuk meg egy életre: akkor lesz igazán mienk valami, ha megköszönjük:

„Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással.”

Imádság: Mi Atyánk…

Záróének: Hála, hogy itt e csöndes reggel https://www.youtube.com/watch?v=ZY20GL37ms4

Jó tanulást kívánok! Áldás, békesség!2020. március 27.

 

 

Lukács evangéliuma 18;9-14

 

„Némely elbizakodott embernek, aki igaznak tartotta magát, a többieket pedig lenézte, ezt a példázatot mondta: 10Két ember ment fel a templomba imádkozni: az egyik farizeus, a másik vámszedő. 11A farizeus megállt, és így imádkozott magában: Istenem, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember: rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is. 12Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek. 13A vámszedő pedig távol állva, még szemét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt: Istenem, légy irgalmas nekem, bűnösnek! 14Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint amaz. Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik.”

 

A példabeszédben két ember ment be a templomba: egy farizeus és egy vámszedő.

 

A farizeus minden törvényt, amit a közössége szabálynak rendelt, betartott. A pénzéből, a vagyonából tizedet adott, megtartóztatta magát ételektől, böjtölt.  Azt gondolta, hiba nélkül való az élete, sokan példát vehetnének róla. Ahogyan közöttetek az osztályban is vannak olyan gyerekek, akik minták, akikkel a tanáraitok örömmel példálóznak. Teli volt szemmel láthatóan értékes tulajdonságokkal ez az ember.  Ezzel maga is tisztában volt. Nincs is ezzel önmagában semmi baj. De az orrát magasan hordva, szabályosan bevonult a templomba, miközben azt mormolta magában, hogy milyen jó, hogy ő különb mindenkinél.

 

A másik ember, egy vámszedő volt. Valami olyasforma lehetett, mint a csepp kis ember, Zákeus. Emlékeztek? Hazaárulónak tartották a sajátjai, az idegen hatalom pénzbeszedő szolgájaként beszéltek róla a városbeli emberek. Ha valaki vámszedő volt, arról előre feltételezték, hogy hűtlenül bánik a rábízott pénzzel, biztosan saját zsebére is gyűjtöget. Nem nagyon nevezte barátjának senki az ilyet. Mert ki szereti a szavát megszegőt? Ki vágyik arra, hogy a barátja meglopja? Vagy örülnél, ha egy társad hibái miatt egyenesen téged tartanának megbízhatatlannak? A gyülekezeti közösség szemében nem sokat érő ember volt ez a vámszedő. Valószínűleg inkább elkerülték őt, mintsem, hogy bárki barátságot kössön vele. Legfőképpen nem egy farizeus! Tudta ezt a vámszedő is, nem is közelített a farizeushoz. Megállt hátul a templomban, és ha már embertársától nem várhatott együttérzést, hát az Istenhez fordult irgalomért.

 

Ámde van kettőjükben egy közös; a zsinagógába, a templomba, a közösség házába ment be imádkozni mindkettőjük. Azért mentek oda, hogy találkozásuk legyen az Istennel.

 

Tudjátok hová fogunk ma menni? Sehová. Látszólag.

 

Isten egy kicsit megállított bennünket. Nem középen a templomban, hogy büszkén nézzenek ránk mások. Nem is hátul, büntetésül, elültetve az utolsó padba, hogy ne is lásson minket senki. Hanem itt és most, a legbelső szobánkban. Azért, hogy most ne mutogathassunk senkire, és ne is tapsoljuk a legkiválóbbakat. Csak Isten van itt és Te. Azért van így, hogy megértsd, az Istennek van hatalma rajtunk, és nem nekünk rajta vagy egymáson.

 

Annak belátására van szükségünk, hogy közelítsünk Istenhez, mert ő közeledik hozzánk. Szükségünk van a kegyelmére! Ugye milyen farizeusok tudunk lenni, mikor elhisszük magunkról, hogy nincs bennünk semmi, amit ne kellene jobbá tenni.

 

Jézus megmutatta nekünk, hogyan éljünk. Ő, aki életnek és halálnak ura, nem tartotta rangon alulinak, hogy a szolgálatunkba álljon.

 

Hálát adok, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember. De nem azért, mert magamat többre tartom másoknál, hanem éppen azért, mert megtapasztaltam, mennyire szükségem van a társaimra. Látom, hogy hogyan tudjuk kipótolni egymás hiányait.

 

Te is érzed biztos, hogy egyedül, a tanáraid nélkül, nehezebb a tanulás. Egyedül, a szüleid vagy a testvéreid nélkül nem boldogulnál most otthon.  Még focizni sem érdemes, ha nincs, aki visszarúgja a labdát. Istennek tetszett, hogy különbözővé tegyen minket.

 

Imádkozzunk ma egymásért a bennünket is megtartó Istenhez!

 

 

Mennyei Atyánk, gondviselő Istenünk!
Fejet és térdet hajtva állunk előtted,
ismersz bennünket,
nem kell, hogy bemutatkozzunk Neked.
Engedd, hogy úgy nézzünk ma a tükrünkbe,
hogy meglássuk magunkban a javítanivalót.
Bocsásd meg, ha nem figyeltünk eléggé a körülöttünk élőkre,
vagy elhamarkodottan ítélkeztünk más felett.
Taníts minket ma mások életére is áldást kérni Tőled,
mert neked mi mindannyian egyformán kedvesek vagyunk.
Jézusunk, életedet adtad minden társunkért is,
hálából dicsérjük énekszóval nevedet.
Küldd hozzánk védelmező, bátorító Lelkedet!

 

Ámen

 

 

2020. március 26.
 https://www.youtube.com/watch?v=qlE-T0DzPQk


2020. március 25.

https://www.youtube.com/watch?v=B_xTcHkAF5o&feature=youtu.be&fbclid=IwAR...

2020. március 24.

Imádkozzunk: "Jó Istenem, felébredtem, Te őrködtél énfelettem. Köszönöm, hogy megtartottál, ez új napra virrasztottál! Ámen"

Énekeljünk: 434. dicséret Vezess Jézusunk…

Isten Igéje: Zákeus története
(Lukács evangéliuma 19,1-10)

Ezután Jézus Jerikóba ért, és áthaladt rajta. Élt ott egy Zákeus nevű gazdag ember, aki fővámszedő volt. Szerette volna látni, hogy ki az a Jézus, de kis termetű lévén, nem láthatta a sokaságtól. Ezért előrefutott, és felmászott egy vadfügefára, hogy lássa őt, mert arra kellett elmennie. Amikor Jézus odaért, felnézett, és így szólt hozzá: Zákeus, jöjj le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom. Ekkor sietve lejött, és örömmel befogadta. Akik ezt látták, mindnyájan zúgolódtak, és így szóltak: Bűnös embernél szállt meg. Zákeus pedig odaállt az Úr elé, és ezt mondta: Uram, íme, vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit törvénytelenül vettem el, a négyszeresét adom vissza annak.  Jézus így felelt neki: Ma lett üdvössége ennek a háznak, mivelhogy ő is Ábrahám fia. Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. 

Üzenet: Zákeus, a vámszedő nagy dologról mondott le. Arról a dologról, ami kitöltötte az életét. Amiről szólt a munkája, és ami körül forgott minden gondolata, vágya. Ami az élete örömét adta. Ez pedig a pénz volt.

Jézus meglátogatta őt, és ő megváltozott. Lemondott a rengeteg pénzről, amit összegyűjtött, korábban elcsalt az emberektől. Jézus erre a döntésére azt válaszolta: Ma lett üdvössége ennek a háznak. Vagyis ma lett Zákeus szabad, hiszen megszabadult a pénz rabságából.

Téged mi tart rabságban? Van olyan dolog az életedben, ami túlzottan befolyásol? Ami naponta vezeti és uralja a gondolataidat, tetteidet?

Böjt van, a lemondás ideje. Az Úr most mindannyiunkat lemondásra kér, hiszen egészen másként kell most élni az életünket, mint ami eddig a megszokott volt. Most kénytelenek vagyunk sok mindenről lemondani. De van-e olyan dolog, amiről önként le tudunk mondani, hogy szabadok legyünk? A megrögzült rossz szokásaink, a már függőséggé alakult szenvedélyeink fogva tartanak. Nehéz tőlük megszabadulni, egyedül nem sikerül.

Ha engedjük Jézust közel jönni, ha mi is vágyunk arra, hogy Jézushoz közel kerüljünk, ő elhozza az üdvösséget: felszabadít, megszabadít.

Énekeljünk: 470. dicséret  Úr Jézus, nézz le rám…

https://www.youtube.com/watch?v=GyrAgthc7QA

Imádkozzunk: "Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved; jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól! Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen."


2020. március 23.

Áldás, békesség! Jó reggelt kívánok!

 

Kezdőének: 1. zsoltár

Reggeli imádság: Jó Istenem, felébredtem…

Ige: Filippi 4,4

“Örüljetek az Úrban mindenkor!”

 

Hajósainknak már elfogyott az utolsó cseppvizük, az élelmük, megéheztek, megszomjaztak. Mekkora öröm volt, amikor a láthatáron felbukkant a következő sziget! Tisztán ragyogott az ég, vakítóan sugárzott a Nap, amikor a sziget felett egy felhőcske tűnt fel és pontosan akkorára dagadva, mint alatta a fold, eleredt belőle az eső. Közelebb érve azt látták, hogy egy hatalmas viragos kerthez értek, melyet imént locsolt meg az Úr langyos esővel. Édes, nektáros illatok gőzölögtek a levegőben és töméntelen szelíd virág mosolygott rájuk kedvesen.

-          Isten hozott benneteket! –hajtotta meg magát kecsesen az egyik szigetlakó.

-          Örömmel látunk titeket – szólt  másik.

-          Mi már ittunk – sóhajtotta elégedetten a harmadik -, nem vagytok szomjasak? Arrafelé találtok egy tiszta vizű patakot! – jelezte az irányt leveleivel.

Utazóink fel is keresték a patakot, jót ittak és felüdültek

-          Örülnénk, ha ennétek is valamit, mert nekünk bőven van elég, még ránk romlik – mondták a többiek.

-          Miért vagytok ilyen kedvesek? – kérdezték utasaink.

-          Miért ne lennénk? Minden okunk megvan az örömre!

-          Van mit ennünk!

-          Van tiszta víz a patakban!

-          Süt a nap!

-          Bőven terem a föld!

-          Elegendő eső esik! Látjátok, mindenünk megvan, az Isten gondot visel ránk – mondták egyszerre a szigetlakók.

-          Ezért örülünk reggeltől estig és estétől reggelig – hullámzott végig az elégedettség a lakókon.

Miután a hajósok feltöltötték üres kamrájukat és vizes hordóikat, Bert így kezdett énekelni:

                        Már van türelmünk,

                        békességünk:

Isten ajándékai

A mi szívünkben

is kinyílnak

az öröm piros virágai…

Bernát pedig ezt az Igét találta erre  napra:

“Örüljetek az Úrban mindenkor!”

 

Mi Atyánk…

 

Záróének: Ne aggodalmaskodjál…

 

Jó tanulást, jó egészséget kívánok.

Áldást, békességet!


2020. március 20.

Imádkozzunk: "Jó Istenem, felébredtem, Te őrködtél énfelettem. Köszönöm, hogy megtartottál, ez új napra virrasztottál! Ámen"

Énekeljünk: 151. dicséret Uram Isten. siess…

Gitárkíséret: https://www.youtube.com/watch?v=zIY8fvT2H2w

Isten Igéje: Jézus meggyógyítja a bénát (Lukács evangéliuma 5, 17-26)

Egyik nap, amikor Jézus éppen tanított, farizeusok és törvénytanítók is hallgatták őt, akik Galilea és Júdea különböző városaiból és Jeruzsálemből érkeztek. Az Úr ereje volt Jézussal, hogy gyógyítson. Eközben néhány ember érkezett, akik hordágyon egy megbénult férfit akartak Jézus elé vinni. A nagy tömeg miatt azonban nem tudtak a közelébe férkőzni. Ezért felmentek a tetőre, és onnan eresztették le a hordágyat a megbontott tetőn keresztül Jézus elé, a középre. Jézus, amikor látta hitüket, a beteghez fordult: „Barátom, a bűneid meg vannak bocsátva.” A törvénytanítók és farizeusok ezt mondták magukban: „Kicsoda ez, hogy így megsérti Istent?! Hiszen a bűnöket egyedül Isten bocsáthatja meg!” De Jézus átlátott rajtuk, és így felelt meg nekik: „Miért gondolkodtok így? Szerintetek melyik könnyebb, ha azt mondom a bénának: bűneid meg vannak bocsátva! — vagy azt: kelj fel, és menj el!? Győződjetek meg róla: az Emberfia felhatalmazást kapott, hogy a bűnöket itt a földön megbocsássa!” Ekkor ismét a bénához fordult: „Én mondom neked, kelj fel, fogd a hordágyadat, és menj haza!” Az pedig azonnal felállt, felvette a hordágyát, és Istent dicsőítve hazament. Ezen mindenki elcsodálkozott, és dicsérték Istent. Csodálkozva és félelemmel telve mondták: „Milyen csodálatos dolgokat láttunk ma!” 

Üzenet: Mekkora hite van a béna ember 4 barátjának! Tömegen átfurakodva, lépcsőkön felcipelve, mennyezetet kibontva, háztetőn hasalva, kötélen leeresztve juttatják Jézus elé a barátjukat. Minden erőfeszítést megtesznek, hogy az egyetlen segítséget megtalálják a barátjuk számára. Hiszen csak Jézus segíthet. Nincs gyógyszer, nincs gyógyvíz, se gyógynövény teája, se gyógykenőcs, ami elűzné a bénultságot. Csakis az Úr segíthet, és az, aki az Úrtól jött: Isten Fia. Csak ez lebeg a 4 barát szeme előtt, és ez ad erőt ahhoz, hogy minden nehézséget leküzdjenek.

Mi most bezártságra vagyunk, leszünk kényszerítve. Talán te is úgy érzed magad, mint az a béna ember: mennél, sétálnál, szaladnál, bicikliznél, vásárolnál, találkoznál másokkal, de nem lehet. Most nem tehetjük. Talán te is szívesen másznál, erőlködnél, cipelnél, bontanál falakat, csak hogy legyen megoldás, legyen gyógyír a bajra, gyógyszer a betegségre, hogy élhessük újra a mozgékony és pörgős életünket. De most csak egyet tehetünk: bízzunk az Úrban!

„Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled! Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet.” (103. zsoltár 2-3. vsz.) 

Imádkozzunk: "Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved; jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól! Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen."


2020. március 19.

https://www.youtube.com/watch?v=IXzST8NuSMI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR...


2020. március 18.

https://www.youtube.com/watch?v=RRzNSVy3BhM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR...