Az iskolai beiratkozás ideje:

2018. április 12. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között

2018. április 13. (péntek) 8.00-19.00 óra között

 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

·    - A gyermek születési anyakönyvi kivonata,

·    - a gyermek nevére kiállított lakcímkártya,

·    - az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti példánya,

·    - a gyermek törvényes képviselőinek személyazonosító igazolványa,

·    - nyilatkozat a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról,

·    - keresztlevél.