Az első osztályos gyermekeink templomi bemutatkozására 2018. szeptember 30-án került sor a református Ótemplomban. Családtagokkal, iskolatársakkal teltek meg a templomi padsorok. Csak az úrasztala körüli helyek maradtak néhány percig árván az istentiszteletet nyitó orgonaszó alatt. Az élet vizének folyója mellett zöldellő fa életerőt adó leveles ágait idézte a hatodikosok által tartott kapuív. Ezen keresztül vezette be tanítótársaival Bán Csaba református lelkész a gyülekezet közösségébe apróságainkat. Nyolc év múlva ballagó diákként kibocsátó áldásra várnak majd itt a szószék előtt ezek a gyermekek, akiket az egyházi iskola tanárainak gondjaira bízott a családjuk.
Szolgálattevő lelkesedéssel énekeltek, szavaltak a kicsik, majd szőnyis diákfogadalmuk elmondásának volt tanúja a közösség.
Példaként álltak előttük az iskola kinevezést nyert pedagógusai: Dora-Tóthné Szappanos Edit, Kruzslicz Péter, Mateicskáné Mónus Nikoletta, Miklós Szilvia, Némediné Vajnai Márta, Sipos Mihály, Tóth Rolland; és Kovács Gabriella Rózsa pedagógiai asszisztens, akik tanári fogadalmukkal erősítették meg elhívásukat. Kimondott szavukkal pecsételték meg az iskolában végzett hűséges munkájukat, amiről a Teremtő Isten színe előtt ad majd számot mindannyiuk.