Andi néni emlékét szívünkben hordozzuk.

"Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam:

Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája,

melyet megád nékem az Úr ama napon, az igaz Bíró;

nemcsak nékem pedig, hanem mindazoknak is, a kik vágyva várják az ő megjelenését."

                                 Pál apostol Timóteushoz írt második levele 4; 7-8

Búcsúztatása 2017. május 26-án 17órakor lesz az Ótemplomban.