„Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhívattál,
amelyről vallást tettél szép hitvallással sok tanú előtt.”  /1Tim 6,12/
 
Gyermekeik megkeresztelésekor, a szülők és a keresztszülők fogadalmat tettek, hogy úgy nevelik gyermekeiket, hogy ha majd felnőnek, ők maguk önként tegyenek vallást a Szentháromság Istenbe vetett hitükről a gyülekezet színe előtt. Ez az alkalom a konfirmáció. A szülők hitbeli nevelését egészíti ki az iskolai hitoktatás és a 2 éves konfirmációi előkészítő. Az előkészítőn Bán Csaba lelkész, a gyülekezet lelkipásztora, református hitünk alapigazságaival, egyházunk felépítésével, a gyülekezeti élet alapjaival ismertette meg a konfirmandusokat. E tudásukról a konfirmációt megelőző meghallgatás során adtak számot a diákok a gyülekezet Presbitériuma előtt.
2023. május 21-én a szőnyis diákok, az Aranyossy Ágoston Református Óvoda és Általános Iskola, a Bethlen Gábor Református Gimnázium, a Szent József Katolikus Általános Iskola hittanosai konfirmációi fogadalmat tettek a református Ótemplomban. A fiatalok megerősítették hitüket, áldást kaptak életükre, részesülhettek a keresztség- és úrvacsora szentségében.

A gyülekezet ifjú tagjait Elek András főgondonk úr köszöntötte:

"Kedves Ifjú Testvéreink!
„Legyen áldás az úton, amit ma kezdesz el.” E dicsőítés soraival köszöntelek benneteket a Presbitérium nevében egyházunk úrvacsorázó közösségének tagjaiként. Nem véletlenül hangsúlyoztam e szót, hogy közösség, hiszen most egy olyan éltető szövetség teljes jogú tagjaivá váltatok, amelyhez csatlakozásotok   bizodalmunk szerint   nemcsak egy egyszeri felemelő pillanatot jelent majd számotokra, hanem életetek meghatározó, ha nem a legjelentősebb és állandó kapcsolatává válik. "Öröm kísérjen végig, amíg úton leszel!" – hangzik a fent megkezdett énekben. Mert egy közösségnek ereje van. A mi ótemplomi, református, keresztyén közösségünk idézőjeles „varázsa” éppen abban rejlik, hogy az Krisztus vezetésével éltet, megtart és megerősít. „Utadon vezessen, formáljon, szeressen, legyen a te őriződ […] életed célja felé!" – záródik az ének. Mai konfirmációtok fűzzön egybe minket és kísérjen benneteket gyülekezetünk óvó, támogató szeretete a tanulás és további életetek útján, lépcsőin és buktatóin!
Áldás, Békesség!"