Tisztelt Szülők!

 

Tájékoztatjuk, hogy 2017. év nyári szünetében is megszervezésre kerül azoknak a  6-10 éves korú gyermekeknek a napközbeni felügyelete, akiknek a szülei munkavégzésük miatt nem tudják az elhelyezésüket megoldani.

 2017. június hónapban minden iskola biztosítja saját tanulói részére a felügyeletet.

 A nyári szünidei felügyelet megszervezésére a

Hódmezővásárhelyi Varga Tamás Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely,

Holló utca 36. szám alatti feladatellátási helyén kerül sor.

 A nyári szünidei felügyelet  2017. július 3. és 2017. július 28. között vehető igénybe, az alábbi turnusok szerint:

 1. turnus:    2017.  július 3– 7.

 2. turnus:     2017. július 10-14.

 3. turnus:     2017. július 17-21.

 4. turnus:     2017. július 24-28.

Az ellátásra csak az a gyermek jogosult, akinek szülője/törvényes képviselője munkahelyi, vagy orvosi igazolással alátámasztja, hogy munkavégzése, vagy betegsége miatt nem tudja a gyermek felügyeletét biztosítani és nincs a családban olyan hozzátartozó (pl. nagyszülő), aki azt vállalja.

A munkahelyi, valamint az orvosi igazolásokat az adott turnusra vonatkozó hétre kell bemutatni!

A nyári szünidei felügyelet alatt napi kétszeri étkezés (tízórai és ebéd) biztosított térítési díj megfizetése mellett.

A nyári szünidei felügyelet részvételi díja: 5000 Ft/hét/gyermek + étkezési térítési díj.

Amennyiben igénybe kívánja venni a nyári szünidei felügyeletet, kérjük a mellékelt nyilatkozatot töltse ki és 2017. június 22-ig adja le 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város

Polgármesteri Hivatala

Ügyfélszolgálati Iroda (volt Okmányiroda)

7-es ablakánál (Népjóléti Csoport)

Hódmezővásárhely, 2017. június 13.

            Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata