Hírarchivum (2021)

Tanszergyűjtési akció

A Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány tanszergyűjtési akciót szervez június 1 - augusztus 15. között. Szeretettel várunk használt, szép állapotú iskolatáskát, tolltartót és egyéb tanszereket, melyeket az iskolában Törökgyörgy-Szilágyi Mária tanárnőnél lehet leadni. A nyári szünetben a tanszereket a Kálvin tér 7. szám alatt fogadják. 

Együttműködésüket, támogatásukat köszönjük!

Út a fáraó sírjáig pályázat

 A Nílus gyermekei csapat versenyeredménye

Lezárult a Szépművészeti Múzeum által 2020 szeptemberében hirdetett Út a fáraó sírjáig című verseny, amelyre a Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola 5. b. osztályából 10 fővel neveztünk. A Szőnyis csapat a Nílus gyermekei csapatnevet választotta, és a verseny időtartama alatt a következőket vitte véghez:

- 2020. novembertől havonta részt vettünk a fordulókban, és kitöltöttük a feladatlapot.

- 2020. november 5-én megnyitottuk a Nílus gyermekei c. egyiptomi kiállítást a felülében.

- Az utolsó fordulóban egy kisfilmet készítettünk.

A Szépművészeti Múzeum pályázatára országszerte 24 csapat jelentkezett, ebből csupán 15 csapat vállalkozott a filmkészítés nehéz feladatára, köztük a Nílus gyermekei is. A videó elkészítésében köszönetünket fejezzük ki Vári Csaba rendszergazdának. A csapat végső pontszáma a fordulók során megszerzett feladatlapok és a filmre kapott pontszámok összességéből adódott össze. A Nílus gyermekei csapat a pályaműre szerezhető 100 pontból összesen 76 pontot ért el. A csapat az 1–3. fordulóban 119 pontot ért el, a korosztályos helyezése 8. hely.

GRATULÁLUNK!


A Nílus gyermekei csapat tagjai:

Kiss Bátor Koppány

Körtvélyessy Lőrinc

Rácz Miklós

Eisterer Benjámin

Papp Vanda

Mohácsi Titanilla

Nowak Dominika

Elek Bíbor

Barankai Luca

Seres ÁgnesKonfirmáció

 “A ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt,

a tudomány mellé pedig mértékletességet, a mértékletesség mellé pedig tűrést,

a tűrés mellé pedig kegyességet,

a kegyesség mellé pedig atyafiakhoz való hajlandóságot,

az atyafiakhoz való hajlandóság mellé pedig szeretetet.

Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek,

nem tesznek titeket hivalkodókká, sem gyümölcstelenekké

a mi Urunk Jézus Krisztus megismerésére nézve.”

                                                        (Péter apostol 2. levele 1, 5-8)


 Gyermekeik megkeresztelésekor, a szülők és a keresztszülők fogadalmat tettek, hogy úgy nevelik gyermekeiket, hogy ha majd felnőnek, ők maguk önként tegyenek vallást a Szentháromság Istenbe vetett hitükről a gyülekezet színe előtt. Ez az alkalom a konfirmáció.

A szülők hitbeli nevelését egészíti ki az iskolai hitoktatás és a 2 éves konfirmációi előkészítő. Az előkészítőn Bán Csaba lelkész, a gyülekezet lelkipásztora, református hitünk alapigazságaival, egyházunk felépítésével, a gyülekezeti élet alapjaival ismertette meg a konfirmandusokat. E tudásukról a konfirmációt megelőző meghallgatás során adtak számot a diákok a gyülekezet Presbitériuma előtt.
2021. június 6-án a szőnyis diákok konfirmációi fogadalmat tettek a református Ótemplomban, vagy saját református gyülekezeteikben:

Balog Erik Dániel

Benák Flóra Katalin

Bozsér Laura

Bullás Gréta

Csáki Sámuel Zsolt

Csíkos Zille

Farkas Máté Barnabás

Farkas Richárd

Herczeg Dávid

Kecskeméti Botond

Kiss Regő Bendegúz

Kiszel Jennifer

Molnár Lili

Olasz Kitti

Szarvas Gábor

Szilágyi Lilla

Tóth Márk

Varga Rebeka

 Isten adjon nekik mindenkor Krisztusban meg nem szűnő bizalmat,

bátorságot, szívszerinti készséget,

hogy hitüket szavaikban, magatartásukban, cselekedeteikben megélő testvérek legyenek.

Nemzeti Összetartozás Napja

 Az első világháborút 1920. június 4-én lezáró trianoni békeszerződés értelmében

- az ország elvesztette területének és népességének közel kétharmadát,

- a trianoni békeszerződés gazdasági következményei is igen súlyosak voltak,

- a háború előtt dinamikusan fejlődő ipar nyersanyagbázisainak jelentős része idegen

  fennhatóság alá került,

- a jelentősebb mezőgazdasági területek elcsatolásával a malomipar őrlőkapacitása  

  kihasználatlan maradt,

- mindezeken felül az országot jóvátétel fizetésére kötelezték.

A békeszerződés aláírásáról mint nemzeti gyásznapról, így írt a korabeli tudósító:

„A budapesti templomokban megkondultak a harangok, a gyártelepek megszólaltatták szirénáikat, és a borongós őszies levegőben tovahömpölygő szomorú hanghullámok a nemzeti összeomlás fájdalmas gyászát jelentették. [...] Ma tehát elszakították tőlünk a ragyogó magyar városokat: a kincses Kolozsvárt, a Rákócziak Kassáját, a koronázó Pozsonyt, az iparkodó Temesvárt, a vértanúk városát, Aradot és a többit mind, felnevelt, kedves gyermekeinket, a drága, szép magyar centrumokat. Ma hazátlanná tették véreink közül sok millió hű és becsületes embert [...] A város és az ország némán, méltóságteljesen, de komor daccal tüntetett az erőszakos béke ellen. Egész Budapest a gyásznap hatása alatt állott.” (Forrás: OFI)

Az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára emlékeztünk június 4-én.

Tudásbajnokság

 


A Tudásbajnokság 2020/2021-es versenyidőszakban


Földi Csaba Milán (5.a)

természetismeret tantárgyból

EZÜST FOKOZATOT ért el.

  

GRATULÁLUNK!

Szülői értekezlet leendő első osztályosoknak

 Tisztelt Szülő!

A 2021-2022-es tanévben induló első osztályos gyermekeink szüleinek szülői értekezletet tartunk a Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola Andrássy út 33. szám alatti Pávás házában.  

Időpontok:

2021. június 7. hétfő 17 óra – 1.b osztály (osztályfőnök: Miklós Szilvia)

2021. június 8. kedd 17 óra – 1.a osztály (osztályfőnök: Kenézné Józsa Gabriella)

2021. június 9. szerda 17 óra – 1.c osztály (osztályfőnök: Mónus Aliz)

 Kérem az alábbiak szerint készüljenek a találkozóra: 


 1. Indítsák meg a Hódmezővásárhelyi Járási Hivatalban gyermekük diákigazolvány igénylését!  
 2. Az alábbiakat hozzák magukkal a szülői értekezletre: 
 • Szükséges beadandó dokumentum  gyermekük szakértői véleménye (SNI, BTMN), amennyiben van, hogy az egyéni fejlesztési jogosultsága teljesíthető legyen. 
 • Kedvezményes étkezés igénylése esetén kérjük a jogosultságot igazoló dokumentumokat: 
 • határozat a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről, 
 • 3 vagy több gyerekes család esetén a Csongrád Megyei Kormányhivatal által kiállított hatósági bizonyítvány a családi pótlék folyósításáról, 
 • igazolás tartós betegség fennállásáról. 
 • Kérünk leadni egy fehér pólót, amit gyermekük a szeptemberi iskolakezdéskor használni tud. (Iskolai címerrel szeretnénk ellátni a tanév kezdéséig. A póló címkéjébe írják bele a gyermekük nevét!) 
 • Tanulóbiztosítás köthető 2.000-10.000 Ft értékben. 
 • Kérünk 1.000 Ft befizetést hangszervásárlás támogatására.

Megjelenésére feltétlenül számítunk!              

Gilicze Rózsa Judit

          igazgató

Gyermeknap

Gyermeknap alkalmából május 27-én

sokszínű programokkal örvendeztettük meg tanítványainkat.

A délelőtt folyamán az alsósok három különböző ugrálóváron szökdeltek,

portrét festettek csomagolópapírra

és kerékpáros ügyességüket is bizonyították a sportudvaron.

Ebéd után mindenki evett egy-egy nagy adag fagylaltot.


 

Gyülekezeti vasárnap

Május 30-én ismét megnyílt az Ótemplom kapuja a Szőnyis gyülekezet előtt.
A 11 órakor kezdődő istentiszteleten a tantestület végezte a szolgálatot.Zrínyi Ilona Matematikaverseny eredményei

Tanítványaink május 12-én írták a Zrínyi Ilona Matematikaverseny feladatsorait.


A legeredményesebb alsós tanulók pontszámai:

 • Berecz Emese 3.a   95 pont - megyei 9. hely
 • Nagy Lilla 3.a   90 pont - megyei 17. hely
 • Nagy Nóra 3.b 85 pont - megyei 26. hely
 • Majzik Alex 3.a   85 pont - megyei 27. hely
 • Balla Ernő 2.a   80 pont - megyei 23. hely
 • Erős-Petrás Panna 4.a  75 pont
 • Rostás Ákos 2.b   75 pont
 • Lopuch Máté 3.b 72 pont

A legeredményesebb felsős tanulók pontszámai:

 • Szép Kristóf 6.a   96 pont - megyei 8. hely
 • Sütő Ákos 7.a   106 pont - megyei 20. hely
 • Eisterer Benjámin 5.b   85 pont
 • Körtvélyessy Lőrinc 5.b   76pont

A Csongrád-Csanád megyei díjazottak között csupán 2 vásárhelyi diák volt az idei évben,

mindketten iskolánk tanulói: Berecz Emese és Szép Kristóf.


GRATULÁLUNK!

Országos Honismereti Verseny

A TUDÁSVADÁSZ Országos Honismereti Tanulmányi Versenyen

a 3. a osztályos tanulók az alábbi szép eredményeket érték el:

 • Szalai Krisztina országos 1. hely
 • Kis Máté országos 1. hely
 • Lantos Balázs országos 1. hely
 • Berecz Emese országos 3. hely
 • Motika Kata országos 5. hely
 • Nagy Lilla országos 6. hely
 • Szilágyi Borbála országos 6. hely
 • Timár Bori országos 6. hely
 • Nagygyörgy Rebeka országos 7. hely
 • Hornok Nóra országos 10. hely
Felkészítőjük: Dora-Tóthné Szappanos Edit

GRATULÁLUNK!

 

Oldalak