“A ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt,

a tudomány mellé pedig mértékletességet, a mértékletesség mellé pedig tűrést,

a tűrés mellé pedig kegyességet,

a kegyesség mellé pedig atyafiakhoz való hajlandóságot,

az atyafiakhoz való hajlandóság mellé pedig szeretetet.

Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek,

nem tesznek titeket hivalkodókká, sem gyümölcstelenekké

a mi Urunk Jézus Krisztus megismerésére nézve.”

                                                        (Péter apostol 2. levele 1, 5-8)


 Gyermekeik megkeresztelésekor, a szülők és a keresztszülők fogadalmat tettek, hogy úgy nevelik gyermekeiket, hogy ha majd felnőnek, ők maguk önként tegyenek vallást a Szentháromság Istenbe vetett hitükről a gyülekezet színe előtt. Ez az alkalom a konfirmáció.

A szülők hitbeli nevelését egészíti ki az iskolai hitoktatás és a 2 éves konfirmációi előkészítő. Az előkészítőn Bán Csaba lelkész, a gyülekezet lelkipásztora, református hitünk alapigazságaival, egyházunk felépítésével, a gyülekezeti élet alapjaival ismertette meg a konfirmandusokat. E tudásukról a konfirmációt megelőző meghallgatás során adtak számot a diákok a gyülekezet Presbitériuma előtt.
2021. június 6-án a szőnyis diákok konfirmációi fogadalmat tettek a református Ótemplomban, vagy saját református gyülekezeteikben:

Balog Erik Dániel

Benák Flóra Katalin

Bozsér Laura

Bullás Gréta

Csáki Sámuel Zsolt

Csíkos Zille

Farkas Máté Barnabás

Farkas Richárd

Herczeg Dávid

Kecskeméti Botond

Kiss Regő Bendegúz

Kiszel Jennifer

Molnár Lili

Olasz Kitti

Szarvas Gábor

Szilágyi Lilla

Tóth Márk

Varga Rebeka

 Isten adjon nekik mindenkor Krisztusban meg nem szűnő bizalmat,

bátorságot, szívszerinti készséget,

hogy hitüket szavaikban, magatartásukban, cselekedeteikben megélő testvérek legyenek.