Lantosné Schmidt Klára

„Sámuel pedig vett egy követ, és felállítá Mispa és Sén között, és Ében-Háézernek nevezte el, mert mondá: Mindeddig megsegített minket az Úr!” 1. Sám. 7:12

Tanítói pályám 30 évét átszőtte ez az ige: a tanév kezdetén biztatásul, a végén hálaadásul emlékezhettem meg az Úr áldásairól. Sok éven át vágytam arra, hogy keresztyén iskolában taníthassak. Hogy szabadon élhessem meg a hitem, segíthessem tanítványaimat hitbeli megtapasztalásaim által, hogy együtt imádkozva oldjuk meg a nehéz helyzeteket, és Sámuelhez hasonlóan állíthassunk hálaköveket. 18 évvel ezelőtt mindez megvalósulhatott; az itt töltött évek során részese lehettem az iskola fizikai és szellemi növekedésének. Sokszor kérdezik tőlem, mi az, ami annyira vonzó ebben a pályában. Elsősorban a gyerekek. A kíváncsiságuk, a vágyuk, hogy tanuljanak valami újat. S ez ösztönöz a folytonos keresésre, gondolkodásra, hogy minél többet nyújthassak nekik.

    „Adj a bölcsnek, és még bölcsebb lesz, tanítsd az igazat, és ő gyarapítja tudását!”

                                                                        (Példabeszédek 9;9) 

Csikós Anna Mária

Hódmezővásárhelyi pedagógus családban nőttem fel, ahol az alábbi evangéliumi gondolat érvényesült: „A kis gyermek pedig növekedék, és erősödék lélekben, teljesedve bölcsességgel; és az Istennek kegyelme vala ő rajta.” (Lukács evangéliuma 2;40) Nem is volt kérdés, hogy felnőve én is gyermekekkel szeretnék majd foglalkozni, ezért lettem tanító. Diplomásként kisgyermekeket tanítottam sok-sok éven keresztül alsó tagozaton. „Mutasd meg nekem, hogy melyik úton járjak, mert Hozzád emelem lelkemet!" (Zsoltárok könyve 143,8b): ez az ige segített öt évvel ezelőtt abban, hogy SZŐNYIS pedagógus legyek. Örömmel tapasztalom, hogy az iskola szellemisége, tradicionális alapelvei, ugyanakkor az újdonságokra való nyitottsága teljes mértékben összeegyeztethetők személyiségemmel, gondolkodásommal. Fontosnak tartom az iskolába lépő kis elsősökkel a személyes kapcsolat kialakítását, az érzelmi biztonságot nyújtó légkör megteremtését. Várakozással tekintek az elkövetkezendő évek pedagógiai feladataira és kihívásaira.